Община Костинброд беше домакин на кръгла маса между общините на Запад от София и сръбската община Пирот, във връзка учредяването на мега регион – Европейска група за териториално сътрудничество /ЕГТС/

На кръглата маса, организирана на 21.02.2019г. в град Костинброд, от сръбска страна присъстваха г-н Милан Попович- председател на Общински съвет – Пирот, г-н Владица Тошич- заместник-председател на общински съвет и съпредседател на Еврорегион Нишава и г-н Витойко Панайотович- заместник- кмет на община Пирот.

Представителите на българските общини бяха г-н Трайко Младенов- кмет на община Костинброд и домакин на срещата, г-н Александър Ненов – зам.-кмет на община Костинброд, г-жа Бистра Грозданова – ст. експерт “Обществени поръчки” в община Драгоман, г-жа Надя Велкова – зам.-кмет на община Годеч, г-н Радостин Ялъмов – Зам.-кмет на община Сливница, г-н Михаил Илиев – експерт в дирекция “Европейски програми и проекти” на община Своге, г-жа Владислава Симеонова-Зам.-кмет на община Божурище и експерти от „Оперативни програми и проекти“ в община Костинброд.

На срещата беше представена презентация от г-н Владица Тошич- съпредседател на Еврорегион Нишава на тема:
„ЕГТЦ – ЕУРОБАЛКАН
„ГРАДИМО БУДУЋНОСТ ЗАЈЕДНО““ или в превод „ЕГТС – ЕВРОПЕЙСКА ГРУПА НА ТЕРИТОРИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО „ГРАДИМ БЪДЕЩЕ ЗАЕДНО““, в която се представи на присъстващите инициативата за създаването на първата европейска група за териториално сътрудничество между сръбски, български и румънски „ЕГТС Eurobalkan“ /BG / RO / SRB/. „ЕГТС“ предлага множество възможности за ефективна, институционализирана и устойчиво трансгранично и регионално сътрудничество в полза на гражданите.

Г-н Тошич обясни на всички присъстващи участието му в конференцията „Новата стратегия за разширяване на Европейския съюз към Западните Балкани и съседните на ЕС държави – Пример за Румъния“, организирана от Центъра за външна политика и Фондация Ханс Фондация Зайдел в Сърбия. На конференцията са присъствали и посланиците на Румъния и България в Сърбия, г-жа Оана Кристина Попа и г-н Радко Влайков.

Предстои осма европейска среща на високо равнище на регионите и градовете, която ще се състои на 14-15 март 2019г. в Букурещ, Румъния.

Днес се поставиха основи на създаването на един общ регион и учредяването на EGTC – European Grouping of Territorial Cooperation, който обхваща голям брой общини и даващ уникален шанс за развитие на всички граничещи общини.

Община Костинброд ще е част от този нов регион!

Първият по рода си проект за югоизточна Европа. Такъв род сътрудничество е единствено за момента в тази част на европейския континент. Очаква се учредяването на този трансграничен проект да стане тази есен.

Сръбската община Пирот се е срещнала със Софийския университет “Св. Климент Охридски”, в чието лице също е намерила партньор. Висшето училище ще участва в големия тристранен проект. От българска страна желание да участват в проекта са заявили и общините Монтана и Видин. От румънска страна – Калафат.

Община Видин ще бъде новият център на бъдещия регион.

В края на среща в община Костинброд, участниците се обединиха около мнението, че ще положат максимални усилия, над десетгодишното партньорство да прерасне в ползотворно за страните сътрудничество и да донесе максимални ползи за жителите на общините Костинброд, Годеч, Своге, Драгоман, Сливница и Божурище от българска страна и Димитровград /Цариброд/, Бабушница и Пирот от сръбска страна.

Община Костинброд подкрепя мотото „Градим бъдеще заедно“ и застава зад него!

11863 посещения общо 1 посещения за деня
Община Костинброд беше домакин на кръгла маса между общините на Запад от София и сръбската община Пирот, във връзка учредяването на мега регион – Европейска група за териториално сътрудничество /ЕГТС/