В НЧ „Труд и просвета-1941“ с. Градец се проведе празничният концерт, посветен на Деня на художествена самодейност. В истински празник на духовността се превръща този ден за гражданите на община Костинброд. Творческите колективи при читалищата ни, прославили общината, поднасят на вярната си публика истински спектакъл от багри, музика и слово, като така отбелязват своя празник.

Не напразно сравняваме самодейците на читалищата с талисмана на община Костинброд. След умората на делника, след открадната частица от празника, творците, поставят основите на изкуството и го предават на своите зрители.  Публиката, тя е единствената награда за тях, а усмивките и трептящата от аплодисменти читалищна зала – една  благодарност и признателност към всичко онова, което са сътворили.

1-ви март 2019 година беше един чудесен празник за село Градец и за всички хора, които не жалят време и сили да работят за запазването на българската традиция и култура. Събитието бе организирано от г-жа Снежа Радева – секретар на НЧ „Труд и просвета-1941“- с.Градец, съвместно с всички читалища на територията на община Костинброд. При откриването на концерта, поздрави отправи д-р Атанас Тенев- председател на Общински съвет – Костинброд.

„Уважаеми дейци на културата, читалищни деятели и самодейци, изказвам дълбока почит за Вашата всеотдайна  творческа дейност,  за неуморния труд и огромната ви любов към изкуството. Благодарение на вас и вашето дело,  културният дух продължава да живее в сърцата на всички нас, а от името на общински съвет-Костинброд и общинска администрация-Костинброд Ви обещаваме, че ще се погрижим всички читалища да са удобни и уютни за вас!“

На концерта присъстваха г-жа Искра Димитрова – кмет на село Градец, г-н Игнат Гюров- общински съветник, г-жа Бистра Боянова – връзки с обществеността, г-жа Кристина Йорданова- „Култура и спорт“, жители на община Костинброд и гости на село Градец.

Пълния салон аплодира изпълненията на  танцовите състави от:

  • НЧ „Труд и просвета – 1941“ , с.Градец– ТС „Хайдушки ручей“ с  ръководител Венцислав Спасов;
  •  НЧ „Иван Вазов – 1947“, гр. Костинброд – ТС „Зорница“ с  ръководители Димитър Николов, Жаклин Ангелова и Василена Балчева;
  •  НЧ „Нов живот – 1919“, с.Петърч –  ТС “Релакс“ с ръководител Иван Александров;
  •  НЧ „Заря – 1914“, гр. Костинброд – Фолклорен клуб „Зора“, с ръководители – Калина Зашева и вокална група с ръководител Екатерина Михайлова;
  •  НЧ „Св. Св. Кирил и Методий – 1890“ , гр. Костинброд – ТС „Ритми“ и ТФ „Ритми“ с ръководител Веселин Маргаритов;
  •   НЧ „Разум – 1922“, с. Опицвет – ТС „Омайниче“ с ръководител Иван Александров;
  •  НЧ „Г.С. Раковски – 1928“, с. Драговищица – музикална школа „Иркапей“ с  ръководител Бисера Иванова и танцова школа „Емиданс“ с ръководител Емилия Димитрова;
  • Танцова школа „Анима“, с ръководител Антония Василева;
  • НЧ „Елин Пелин-1930“, с.Голяновци – ТС “Хоп-троп“ с ръководители Венета Славова и Виктория Гълова;
  • НЧ „Развитие-1933“, с.Чибаовци рецитираха стихотворенията „Баба Марта“, „Мартино хорце“ и „Мартеници“.

На всички представители на читалища беше поднесен поздравителен адрес от кмета на община Костинброд г-н Трайко Младенов и председателят на Общински съвет д-р Атанас Тенев!

Двучасовият концерт, изнесен  пред препълнената зала  остави  много  чувство на задоволство и споделена благодарност пред труда на професионалистите, успели да съхранят българските традиции и да увлекат младежите в своето изкуство.

Да си самодеец е чест!

Честит празник, самодейци!

10255 посещения общо 1 посещения за деня
1 март – Ден на любителското художествено творчество. На 1 март община Костинброд празнува Ден на самодееца