ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – КОСТИНБРОД

 СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

Председателят на Общинска избирателна комисия – Костинброд, на основание чл.85, ал.1 от ИК, уведомява членовете на комисията, че свиква заседание, което ще се проведе на 11.03.2019 година от 18.00 часа.

Дневният ред на заседанието ще бъде обявен на интернет страницата на Община Костинброд  преди заседанието. Проектите за решения са на разположение на членовете на комисията на адреса на ОИК – Костинброд.

11.03.2019 година
гр.Костинброд

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Георги Янев


ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – КОСТИНБРОД

 ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД За насроченото за 11. 03. 2019 година от 18.00 часа заседание на Общинска избирателна комисия – Костинброд

1.Установяване предсрочното прекратяване на правомощията на ЙОРДАНКА ГЪЛЪБОВА СПАСОВА като общински съветник от групата на ПП“ГЕРБ“ в Общински съвет – Костинброд, поради настъпила смърт.

2.Обявяване следващия в листата на ПП“ГЕРБ“ – ЛИЛЯНА НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА за избрана за общински съветник в Общински съвет – Костинброд и издаване на удостоверение за това.

11.03.2019 г.
гр.Костинброд

Председател: /Георги Янев/

1068 посещения общо 1 посещения за деня
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ КОСТИНБРОД – Съобщение за насрочено заседание и Проект дневен ред