1309 посещения общо 1 посещения за деня
ПК 2019 – 1 „Изработване и доставка на печатни, информационни и промоционални материали за осъществяване на дейности по информация, комуникация и визуализация на проект: „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РСУО Костинброд“