На 11.05.2019 година в сградата на ПГВМСС „Свети Георги Победоносец“ град Костинброд се състояха срещи поставящи следите теми : “Процес на вземане на решения на местно равнище – реалности и перспективи“ тази среща имаше за цел да засили сътрудничеството и да се обменят добри практики, като се гарантира сближаване и рационализирането на младите хора в процеса на вземане на решения. По време на първия панел подробно се обсъдиха и проблеми и набялзаха теми свързани със социалните дейности и социалната проблематика! Представителите на община Костинброд от различните социални центрове имаха възможност да споделят мнения и опит с представители от същият сектор в община Салеми!

Следващата тема беше форум „Младите хора обсъждат бъдещето на Европа“ по време на този панел, ученици от ПГВМСС „Свети Георги Победоносец “ представиха презентация“ Европа за нас“.
Форумът има за цел да предостави думата на младите поколения от общините партньори, които да споделят своите идеи за по – добро бъдеще на Европа! Младите хора участваха в дебата „Какво искам от Европа и каква Европа искам аз“ за да обсъдят идеи за развитието на ЕС! Младите хора набелязаха 12 теми за общо сътрудничество, 12 теми символизиращи 12 звезди в знамето на Европейският съюз! Бъдещето сътрудничество между двете общини няма как да бъде пълноценно, без една изключително важна тема, а именно туризма. В рамките на проведените срещи се състоя и туристически форум „Европа за вас и Вие за Европа“, форумът има за цел да популяризира местните забележителности, традиции, фолклор, храни и напитки!

За италианските гости беше подготвен специален обяд с типично български продукти и храни за да се докоснат максимално до българският бит. Обядът беше приготвен от ученици в професионалната гимназия, водени от техните ръководители по специалност „Кетеринг“, любезните домакини от ПГВМСС „Свети Георги Победоносец“ град Костинброд се бяха постарали всичко да бъде на перфектно ниво! От своя страна италианските гости поканиха всички пристващи в понеделник на дегустация на типични Сицилиянски храни и напитки! Всички пристващи на форума размениха идеи и обмяна на опит за по – добра валоризация на местното културно наследство в полза на местната общност и основа за бъдещо сътрудничество! Благодарение на подписаното споразумение за побратимяване през месец март от страна на кмета на община Костинброд г-н Трайко Младенов и кмета на Салеми, г-н Доменико Венути се дават редица възможности за сътрудничество в публичния и частният сектор между двете общини.

На форумите организирани на 11.05.2019 година пристваха представители на всички училища, детски градини, читалища, спортни клубове, младежки организации, социални центрове от страната на община Костинброд! Домакини и модератори на срещите бяха г-н Александър Ненов-зам.-кмет на община Костинброд, д-р Атанас Тенев – председател на общински съвет – Костинброд и представители на ПГВМСС „Свети Георги Победоносец“ град Костинброд!

1615 посещения общо 3 посещения за деня
Продължават дейностите по проект „Младите хора обсъждат бъдещето на Европа“, чрез провеждането на срещи и организиране на „Отворен форум за диалог“ /ОФД/ между представители на община Костинброд и гостите от побратимената на Костинброд, община Салеми, регион Сицилия, Република Италия