Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 01 – 05 юли 2019 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

Община Костинброд- 

На 01.07.2019 г. /09:30 – 16:00 ч./ – -Богьовци:   Xix-198,264, Кв.13  , Имот 5340057  , Пи 534.50  , Упи I-193 Кв.16  , Упи Ii -29, Кв.9  ,   Къща,№ .,Вила

На 01.07.2019 г. /09:30 – 16:00 ч./   На 02.07.2019 г. /09:30 – 16:00 ч./   На 03.07.2019 г. /09:30 – 16:00 ч./   На 04.07.2019 г. /09:30 – 16:00 ч./   На 05.07.2019 г. /09:30 – 16:00 ч./ – -Царичина:   126.145,М.Сивил  , 147,55 М.Паликарци  , М. Паликарци  , Паликарци  ,   Вила,Фургон,Махала Севил

На 01.07.2019 г. /09:30 – 16:00 ч./   На 03.07.2019 г. /10:00 – 14:00 ч./ – -Дръмша:   87,331 М.Над Училището  ,   Къща

На 02.07.2019 г. /09:30 – 16:00 ч./   На 03.07.2019 г. /09:30 – 16:00 ч./ – -Безден:   Ix-60, Кв.12  , С.Безден Общ.Костинброд Упи Хііі-78  , Упи Хіі-47, Кв.10 В.З.Бистрица  ,   Вила,Вз  Бистрица

На 02.07.2019 г. /10:00 – 16:00 ч./ – -Костинброд:   Димчо Дебелянов  6,19,14, Никола Й Вапцаров  4б,12,12 Единство, Охрид  1,11,13a

На 03.07.2019 г. /12:00 – 16:00 ч./ – -Чибаовци:   101.146  , 101.289  Кв.63а  , М.Разкръсте,Пи 101  , Пи 266  ,   Вила

1604 посещения общо 1 посещения за деня
Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ