Проектът „Forum – Young people discuss the future of Europe“ е финансиран от Европейския съюз по програмата „Европа за гражданите“

Приложим към Направление 2:  Мярка 2.1 „Побратимяване на градове“

Участие: проектът позволи да бъдат събрани 2190 граждани, от които 2005 са от община Костинброд, България, 25 от гр. Салеми, България, 165 от общините бабушница, димитровград, Пирот, Сърбия.

 Място/Дати: срещите се състояха в гр. Костинброд от 10 май 2019 до 15 май 2019 година

 Кратко описание:

 Събитията по проекта бяха организирани в Община Костинброд по време на десетото юбилейно издание на Фолклорен фестивал „Шопски нацисти“ в периода 10-14 май 2019 г. и включваха:

10 май 2019 година – беше посрещната 25 членната делегация от гр. Салеми, Сицилия, която пристигна в гр. Костинброд, България по повод изпълнението на проект „Forum – Young people discuss the future of Europe“

– 11/05/2019 – Кръгла маса на тема „Процес на вземане на решения на местно равнище – реалности и перспективи“ и среща на форума – младите хора обсъждат бъдещето на Европа – „Какво искам Европа“ на Георги Победоносец, град Костинброд – повече от 100 участници

– 11/05/2019 – Участие в концерт, Читалище „100 години нов живот-1919“, Петърч – над 300 участници

12/05/2019 – Туристически форум „Европа за вас и за Европа“ – посещение на културното наследство на Костинброд и участие в 10-ия ФФ „Шопски наниз“ – повече от 1500 участници

През трите дни на „Шопски наниз-2019г.“ на сцената на НЧ“Иван Вазов-1947“ видяхме състави от цяла България и пет състава от Република Сърбия. Нашите приятели от общините Димитровград, Бабушница, Гаджин Хан и Сокобаня се погрижиха за настроението на пълната зала в град Костинброд. За финал станахме свидетели и на невероятен спектакъл и куп изненади от италианските ни гости, от побратимената ни община Салеми, Република Италия, които забавляваха всички граждани и гости в град Костинброд.

Фирма “Ролпласт” АД посрещна италианската делегация от община Салеми на 13.05.2019г.

– 14/05/2019 – Заседание на Общинския съвет на Костинброд, подписало Споразумение за побратимяване между двете общини – повече от 100 участници

15 май 2019 година – делегацията от гр. Салеми, Сицилия отпътува от страната!

По време на проектните инициативи бяха включени повече от 2 190 участници от местната общност на община Костинброд, делегация Салеми, делегации от общини Бабушница, Сокобаня, Димтровград и Гаджин Хан от Сърбия и посетители от различни части на България. Отвореният форум за диалог функционира на различни места по време на различни събития, но с една цел – да даде възможност на всеки участник в диалога да сподели мнение и идея за по-добро бъдеще в Европа. Младите хора бяха най-активните участници в този процес.

След края на проекта партньорите постигнаха съгласие, че общата цел е постигната именно чрез засилено сътрудничество и побратимяване между общностите на Костинброд и общините Салеми, като гражданите бяха включени в дебата и многобройни идеи за нов разказ за Европа, ориентиран към гражданите, ориентиран към бъдещето и конструктивни бяха обсъдени по време на проекта. Много важен резултат от действието беше, че представителите на младото поколение бяха много активни. Проектът също така постигна своята конкретна цел – да въведе в социалния живот на местните общности устойчив инструмент за неформален и искрен дебат за определяне на начини за по-нататъшно засилване на европейското измерение и демократичната легитимност на процеса на вземане на решения в ЕС, организиращ първото издание на “Отворен форум за диалог” с акцент върху това как “Младите хора обсъждат бъдещето на Европа”. По време на проекта бе създаден и функционираше Отворен форум за диалог в многобройни инициативи, които бяха организирани в град Костинброд по време на десетото юбилейно издание на фолклорния фестивал „Шопски наниз” през май 2019 г. Рекорден брой участници и гости от страната и чужбина – голям брой граждани не само от местната общност и делегацията на Салеми, но и от страни кандидатки и страни в присъединяващите се страни участваха в прояви. Разнообразието от споделени мнения допринесе за визията на политическата програма на ЕС. Дебатът се основаваше на конкретните постижения на ЕС и по-конкретно на Италия и България по измеренията на Костинброд и Салеми. Дискусиите и обменът на идеи помогнаха на участниците да разберат ползите от Европейския съюз. Форумът даде възможност на гражданите да споделят мнения за това какво, защо и как да се включат отново в ЕС и да развият по-силно чувство за собственост на европейския проект в контекста на изборите за Европейски парламент през 2019 г. Медийните партньори бяха активно ангажирани да обявяват и разпространяват информация за работата на Форума, която допринесе за мотивирането на повече европейски граждани да участват в изборите и да гласуват по време на изборите за Европейски парламент през 2019 г.

1497 посещения общо 2 посещения за деня
Проект „Forum – Young people discuss the future of Europe“, финансиран от Европейския съюз по програмата „Европа за гражданите“