Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 08 – 12 юли 2019 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.“

Община Костинброд

На 08.07.2019 г. /09:30 – 16:00 ч./ На 09.07.2019 г. /09:30 – 16:00 ч./ На 10.07.2019 г. /09:30 – 16:00 ч./ – Богьовци: XIx-198, 264, Кв. 13, Имот 5340057, ПИ 534. 50, УПИ I-193 Кв. 16, УПИ II – 29, Кв. 9, къща, №, Вила

На 08.07.2019 г. /09:30 – 16:00 ч./ На 09.07.2019 г. /09:30 – 16:00 ч./ На 10.07.2019 г. /09:30 -16:00 ч./ На 11.07.2019 г. /09:30 – 16:00 ч./ На 12.07.2019 г. /09:30 – 16:00 ч./ – Царичина: 126.145, М. Сивил, 147, 55 М. Паликарци, М. Паликарци, Паликарци, Вила, Фургон, махала Севил

На 11.07.2019 г. /09:30 – 12:00 ч./ – Костинброд: Александър Стамболийски 53, 60, 55, 54, 52, 56, Ален Мак 5, 2, 4, 2а, 6, 3, 1, 6а, Бузлуджа 3, 6, 10, 8, 2, 12, 5, Вишня 10, 4, 6, 1, 2, 5, 4а, 2а, 12, Георги Бенковски 2, 3, 5, Йордан Йовков 77, 84, 75, 88, 73, 63, 86, 67, 61а, 65, 78, 88б, 81, 88а, 71а, 71, 79, 80, 77а, 83, Китка 3, 7, 5, 8, 2, 1, 9, 6, Лилия 21, 23, 12, Ломско Шосе 62, 56а, 58, Люляк 11, 14, 5, 4, 7, 9, 6, 10, 8, 12, 13, 17, Мизия 25, 3, 22, 5а, 13, 17, 19, 18, 10, 1, 11, 22а, 21, 2, 20, 7, 29, 29а, 5, 16, 31, 12, 14, 15, 6, 23, Плиска 1, Родина 2, 7, 4, 5, 1, 3, Русе 2, 8, 11, 22, 26, 7а,9, 7, 18, 12, 20, 24, 17, 14, 1, 6, 1а, 10, 10а, 9а, 3, Славянска 169, 175, 167, София 4, Странджа 1, Шейново 5, 2, 8, 15, 17, 6, 9а, 10, 11, 1, 19, 6а, 18, 8а, 16, 20, 12, 14, 3, 7, 10а, Шипка 15, 5, 4а, 6, 11а, 7, 4, 10, 3, 14, 22, 27, 20, 25, 19, 23, 9, 13, 5а, 11, 16, 21, 1, 12, 17, 8, 24, 2, 18, Янко Забунов 1, 25а, 13, 15, 11, 6, 12, 28а, 27а, 32, 6а, 17, 33, 3, 8, 16, 31, 11а, 19, 18а, 27, 7, 23, 29, 25б, 21, 22, 24а, 25, 10, 9, 28, 33а, 2, 18, 26, 5, 33 Б, 20, 19б, 4, 14

На 11.07.2019 г. /10:00 – 16:00 ч./ На 12.07.2019 г. /10:00 – 16:00 ч./ – Голяновци: 408. 91, ПИ 350028, М. Керената, Вила, местност Страната

На 11.07.2019 г. /10:00 – 16:00 ч./ На 12.07.2019 г. /10:00 – 16:00 ч./ – Драговищица, Общ. Костинброд: Стожера, УПИ 508113, М. Стожера, махала Стожера

На 11.07.2019 г. /10:00 – 16:00 ч./ На 12.07.2019 г. /10:00 – 16:00 ч./ – Костинброд: 508, 161

На 11.07.2019 г. /11:00 – 16:00 ч./ – Костинброд: Еделвайс 6а, 4, 2, 6, местност Бачийте, Момина Сълза 12, 6, 7, 13, 9, 6а, 8, 14, 11а, 5а, 11, 15, 5, 10, Обединена 21, 5, 36, 14, 26, 57, 22, 39, 50, 16, 29, 27, 40, 18, 37, 54, 52, 7, 31, 56, 19, 23, 35, 20, 41, 1, 11, 38, 25, 24, 13, 29б, 15, 48, 33, 3, 41а, УПИ XVIII-1600, Кв. 61, Упи-ХVII-1758, Шияковци УПИ 38978, 38 Кв. 42, Шияковци УПИ XVII- 4234 Кв. 63

На 12.07.2019 г. /13:00 – 16:00 ч./ – Градец, Общ. Костинброд: В. З. Градец Кв. 48, М. Страната, Вила

1366 посещения общо 1 посещения за деня
Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ