Днес, на 10 септември – първи ден от седмицата на празненствата по случай 45 години град Костинброд, се проведе официална церемония „Първа копка“ по проект „Реконструкция на общинска пътна мрежа в община Костинброд“ !

През 2018 година община Костинброд спечели изключително значим проект, благодарение на който ще бъде осъществена реконструкция на пътната мрежа на територията на общината. Проектът, чиято реализация вече тече с пълна сила, се финансира по подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансиран от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Проект № 23/07/2/0/00559 “Реконструкция на общинска пътна мрежа в община Костинброд” включва реконструкция и рехабилитация на участъци от общински пътища на територията на община Костинброд, като обхваща 6 населени места от общо 14-те на територията на общината и е насочен към общо 14 351 души по данни на Националния статистически институт, което представлява повече от 85% от населението. Проектът ще обслужва населението в гр. Костинброд, с. Петърч, с. Градец, с. Царичина, с. Безден, с. Богьовци. Инвестицията от 5 793 985. 43 лева ще осигури основен ремонт на следните общински пътни отсечки:

• от „Ломско шосе“ до кв. Шияковци, т.нар. „Ценково“ с обща дължина 1,165 км.

• от село Безден до с. Богьовци с обща дължина 1,332 км.

• от село Петърч до гара Петърч, I- ви етап с дължина на участъка 2,550 км.

• от село Градец посока село Царичина, I- ви етап с дължина на участъка 2,064 км.

• от Ломско шосе посока промишлената зона на гр. Костинброд до прелеза „на Джиев“ с дължина 1,568 километра.

За изпълнение на дейностите по проекта, след проведени процедури за обществени поръчки, са избрани следните изпълнители :

За осъществяване на консултантски услуги при подготовката и реализацията на проекта – „КОНСУЛТАНТСКА КЪЩА РЕШЕНИЯ“ ЕООД с управител г-жа Нели Керезова;

За осъществяване на проектантски услуги и авторски надзор по време на строителството – „ГЕОКОМ-М“ ЕООД с управител инж. Христо Христов;

За осъществяване на независим строителен надзор по време на строителството – ДЗЗД „ТЕХНО ЛЕВЪЛ – С КОНСУЛТ“, представлявано от г-жа Костадинка Панайотова;

За извършване на строително – монтажните работи по проекта – ДЗЗД „Костинброд пътстрой 2018“ с партньори – „УАЙТФИЙЛД ФИНАНС“ ЕООД, „АТЛАС БАЛКАН“ ООД, „УНИВЕРСАЛ ПРОДУКТ“ ЕООД и представляващ г-н Никола Христов.

Срокът за изпълнение на инвестицията по одобрения проект е 36 месеца, които започват да текат от деня на подписване на договора за безвъзмездна финансова помощ, сключен с Държавен фонд „Земеделие“ – 20 март 2018г. и изтича на 20.03.2021г.

Присъстващи на събитието бяха г-н Трайко Младенов – кмет на община Костинброд, д-р Атанас Тенев – председател на ОбС-Костинброд, инж. Теодора Гогова и г-н Александър Ненов – зам.-кметове на община Костинброд, г-н Борислав Борисов- кмет на с. Петърч, г-жа Искра Димитрова- кмет на с. Градец и г-н Симеон Спасов- кмет на с. Голяновци, общински съветници и служители на ОбА-Костинброд. Представители на всички фирми, намиращи се на ул. „Император Константин Велики“ – промишлена зона: г-н Светлин Николчев – „Ролпласт“ АД, г-н Уалид Гарби – „Санитекс Пейпър Продуктс“ ООД, г-н Милчо Василев –“Газтрейд“ АД, г-н Емил Милев – „Галус Треид“ ООД, г-жа Павлина Джиева – “Джиев“ АД, представители от „Марс Армор“ ООД и WEBER –Сен Гобен Констракшън Продъктс България ЕООД, също уважиха събитието. От представителите на фирмите изпълнители на проекта присъстваха: г-жа Нели Керезова – „КОНСУЛТАНТСКА КЪЩА РЕШЕНИЯ“ ЕООД, инж. Христо Христов „ГЕОКОМ-М“ ЕООД, г-жа Костадинка Панайотова – ДЗЗД „ТЕХНО ЛЕВЪЛ – С КОНСУЛТ“ и г-н Петър Петров – „АТЛАС БАЛКАН“ ООД.

Отец Дамян, заедно с отец Серафим и отец Николай отслужиха молитва за начало на строителната дейност и осветиха обекта, а деца в носии от НЧ “Зора-1914“ раздадоха питка за здраве.

Кметът на община Костинброд, г-н Трайко Младенов, поздрави гостите, като пожела на строителите успех, бърза и ползотворна работа. Той отново заяви, че тези проекти са резултат от добрата работа и комуникация между държавата, местната власт и бизнеса! Факт е вече и строителството на третото кръгово в град Костинброд, намиращо се на „Ломско шосе“ и ул. „Император Константин Велики“. След кмета, думата беше дадена на строителя г-н Петър Петров – управител на фирма „Атлас Балкан“ ООД. Фирмата не работи за първи път в община Костинброд, именно тя е строителя на ул. „Йордан Йовков“ след водния цикъл. Това заяви един от представителите на изграждането на общинските пътища в общината. Кметът на община Костинброд връчи шампанско на багериста с пожелание за успешна работа.

Очакваният резултат от проекта е икономическото и социално възраждане на селата, както и развитие на бизнеса в промишлената зона и облагородяването на община Костинброд, благодарение на лесния достъп до селата на нейна територия.

4684 посещения общо 4 посещения за деня
Първа копка на проект “Реконструкция на общинска пътна мрежа в община Костинброд”