На 1 октомври стартира услугата, която ще обслужва нуждите за социално включване на хора с увреждания в риск и на лица полагащи грижи за тези членове на семейства в община Костинброд, чрез разширяване на възможностите им за независим и самостоятелен живот, повишаване на мотивацията и подкрепа за участие в заетост, чрез предоставяне на иновативна социална услуга.

Проект „Център за информиране, консултиране, обучение и подкрепа на пълнолетни лица в неравностойно положение в Община Костинброд“ е по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Срокът за изпълнение на проекта е 14 месеца. Стойността му е 142800,00лв. Одобреното финансиране е по програма за развитие на човешките ресурси – процедура „Социално включване в общността“ BG05M9OP001-2.032. Договорът по проекта беше подписан на 3 юли 2019 година в министерство на труда и социалната политика.

Проектът ще бъде реализиран в изпълнение на нуждите, описани в Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Костинброд (2016-2020г.). Подобряване на знанията и уменията на хората с увреждания и други уязвими групи и създаване на възможност за трудова реализация, чрез предоставяне на обучения за придобиване на ключови компетентности. Осигуряване на мотивационна, социална, психологическа и друг вид подкрепа за хората с увреждания и други уязвими групи, според техните потребности.

На освещаването на помещенията водосвет отслужиха отец Дамян и отец Николай от храм „Св.Св. Кирил и Методий“. Гости на събитието бяха инж. Теодора Гогова – ЗА кмет на община Костинброд, д-р Атанас Тенев – председател на ОбС-Костинброд, , инж. Габриела Трайкова и г-н Александър Ненов- заместник-кметове на община Костинброд, г-н Трайко Младенов, кметове на населени места, директори на социални центрове и жители на град Костинброд от Първи район.
Председателят на сдружение „Сияние на надежда“ г-жа Ина Йорданова представи социалната услуга пред всички гости. Бенефициент на проекта е „И енд С“ ЕООД с партньори община Костинброд и сдружение „Сияние за надежда“. Г-н Трайко Младенов също поздрави всички присъстващи и подчерта, че в община Костинброд социалните услуги са на високо ниво и всяка следваща е в помощ на по-голям кръг от потребители.

Очакваният дългосрочен ефект от реализирането на проекта е свързан с преодоляване на социалната изолираност, създаване на възможност за инициативност, придобиване на нови знания, умения и навици за по-добро справяне с ежедневието чрез предоставяне на интегрирани иновативни и комплексни социални услуги, включително обучения в общността на хората в неравностойно положение, включително хора с увреждания и техните семейства.

Новият център се помещава в бившо заведение в Първи район, което през 2019 година община Костинброд си го изиска от наемателите. Социалната услуга разполага с ремонтирани два офиса в центъра на Първи район, в близост до автобусна спирка и връзка със селата Голяновци и Драговищица. Вече има подбор на служители, а от 1 октомври започва усилено работа за прием на документи на лица с ТЕЛК и техните близки.

1387 посещения общо 2 посещения за деня
На 26.09.2019г. се откриха две напълно ремонтирани помещения за нуждите на проект „Център за информиране, консултиране, обучение и подкрепа на пълнолетни лица в неравностойно положение в Община Костинброд“ в Първи район, град Костинброд