Събитието се проведе на 14 октомври /понеделник/ от 19:00 часа в Народно читалище „Иван Вазов-1947“ – гр. Костинброд. В него взеха участие зрително затруднени музиканти от България, Турция, Сърбия и Македония, които ни представиха разнообразни фолклорни, поп и естрадни изпълнения. 15 октомври е обявен за Международен ден на белия бастун на 6 октомври 1964 г. в САЩ. Белият бастун е приет като защитен знак в законите за уличното движение на всички страни в света. Признат е и като знак за тежко зрително увреждане и като символ за самостоятелността на хората без зрение.

Съюзът на слепите в България, от момента на своето създаване през 1921 г., отделя голямо внимание на трудовата реализация на хората със зрителни увреждания. В началото на петдесетте години на миналото столетие, провежданата от държавата политика в областта на интеграцията на незрящите, дава възможност на организацията ни да пристъпи към мащабно решаване на този проблем.

Г-жа Тереза Власайкова – секретар на местна комисия местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни поздрави всички присъстващи от името на община Костинброд и пожела дългогодишна съвместна работа. От страна на Съюза на слепите се изказа г-н Алтъмов, който благодари за прекрасната организация.

Концертът беше израз на подкрепа за всички хора в неравностойно положение и доказателство за борбеността и силния им дух! Община Костинброд адмирира такива инициативи, подкрепя и ще подкрепя бъдещи концерти съвместно със Съюза на слепите – Регионална организация – София. Поздравления на всички участници, бяхте страхотни!

1176 посещения общо 1 посещения за деня
Община Костинброд съвместно със Съюз на слепите – Регионална организация – София организираха концерт по повод Международния ден на белия бастун под наслов „Балканите пеят и свирят заедно“