04.11.2019 г.

1. Форма за предварителен контрол

2. Решение РД-05-581/04.11.2019 г. с ID: 942841,

2.1. Адрес на публикацията в АОП: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=942841&newver=2

3. Обявление №08-00-124 от 04.11.2019 г. с ID: 942842,

3.1.Адрес на публикацията в АОП: http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=942842&mode=view

4. Документация с приложения- zip

4.1. Документация

4.2. Технически спецификации

4.3. Образци за попълване

4.4. Проект на договор

4.5. EEDOP BG

5. Инвестиционен проект с части Пътна, ОБД, ВОБД, Геодезия, ПБ, ПБЗ_закрити данни.rar

6. espd-request- eEEDOP

10.11.2019 г.
27.02.2020
  1. Протокол 2
  2. Протокол 3
  3. Доклад
  4. Решение РД-05-70/24.02.2020г

04.09.2020 г.

1. Обявление ID: 993336

1.1. Адрес на публикацията в РОП: https://www.aop.bg/ng/form.php?class=F03_2014&id=993336&mode=view

2. Договор № 58 с приложения

3. Информация по преписката https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=375549

14.05.2021 г.
1.1.https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=1012693&newver=2
2. адрес на преписката: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=375549
3032 посещения общо 1 посещения за деня
ОП 2019-12 „Реконструкция и рехабилитация на съществуващ път SOF 3411 – ІІІ – 811 – БОГЬОВЦИ – БЕЗДЕН – ОПИЦВЕТ Участък от „Център за деца с онкохематологични заболявания“ до входа на с. Опицвет“