04.11.2019 г.

1. Форма за предварителен контрол

2. Решение РД-05-581/04.11.2019 г. с ID: 942841,

2.1. Адрес на публикацията в АОП: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=942841&newver=2

3. Обявление №08-00-124 от 04.11.2019 г. с ID: 942842,

3.1.Адрес на публикацията в АОП: http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=942842&mode=view

4. Документация с приложения- zip

4.1. Документация

4.2. Технически спецификации

4.3. Образци за попълване

4.4. Проект на договор

4.5. EEDOP BG

5. Инвестиционен проект с части Пътна, ОБД, ВОБД, Геодезия, ПБ, ПБЗ_закрити данни.rar

6. espd-request- eEEDOP

10.11.2019 г.
1951 посещения общо 4 посещения за деня
ОП 2019-12 „Реконструкция и рехабилитация на съществуващ път SOF 3411 – ІІІ – 811 – БОГЬОВЦИ – БЕЗДЕН – ОПИЦВЕТ Участък от “Център за деца с онкохематологични заболявания” до входа на с. Опицвет“
Размер на шрифта
Промяна на контраста