Заповед №РД 05-577/30.10.2019

1674 посещения общо 1 посещения за деня
Съобщение за определяне на границите и районите на предлаганите услуги по сметосъбиране и сметоизвозване на територията на община Костинброд