На 31 октомври с решение на Министерски съвет се прехвърли правото на стопанисване и управление на община Костинброд на Резиденция „Скретиска“. Имотът с площ над 20000 кв. м, попада в рамките на обект „Късноантична резиденция скретиска/ранновизантийска Кретискара и Ротонда“ и е класифициран като археологическа недвижима културна ценност от национално значение! С огромното съдействие на г-жа Николина Ангелкова – министър на туризма, г-н Боил Банов – министър на културата и цялото Правителството на Република България – КРЕПОСТТА Е ВЕЧЕ НАША!

Архитектурният комплекс на резиденцията е най-значителният сред известните сродни по предназначение комплекси на днешната българска територия. Нещо повече – той е един от най-големите резиденциални комплекси, известни изобщо в Римската империя. Дължината му възлиза на около 140 м., а максималната му ширина е не по-малка от 110 м. Общата площ на археологическия обект надхвърля 20 дка. Големият разцвет на Сердика, включително и на прилежащата му “Скретиска” се осъществява при император Галерий /293-311г./. В църковно -политически план неговото най-велико дело, което рязко ще повлияе и върху образа на родния му град Сердика, е издаването на Едикта на търпимостта през април 311 година. Началото на легитимното християнство със сигурност е дадено в този район. Не случайно Вселенският сердикийски събор започнал през 343 г. се е състоял в Сердика и Скретиска в продължение на три години с участието на повече от 300 християнски религиозни водачи. След смъртта на император Галерий, Константин Велики трайно е резидирал в резиденция  “Скретиска” , изчаквайки изграждането на новата си столица Константинопол.

 

Редовните разкопки на археологическия обект в м. Градището започват през 1973 г. и, с известни прекъсвания, продължават до 1994 г., включително. Последните инцидентни теренни проучвания са осъществени през 2004 и 2008 г. От 1973 до 1992 г. ръководител на разкопките е Виолета Божилова от НАИМ–БАН. Осъществените проучвания от 1993 г. насетне са под ръководството на проф. д-р. Венцислав Динчев. “Скретиска” е първокласен паметник на европейското и световното културно-историческо наследство, и усилията за нейното проучване, опазване, експониране и популяризиране ще бъдат оценени по достойнство от следващите поколения.

След получаване правото на управление, община Костинброд има ясната визия за разконсервиране, опазване, социализиране и популяризиране на резиденцията, като първокласен паметник на европейското и световно културно – историческо наследство!

 Днес е важен и значим ден в историята на града на Константин Велики – Костинброд!

Днес се реализира едно изключително събитие за община Костинброд !

13766 посещения общо 1 посещения за деня
КРЕПОСТТА Е НАША! ДНЕС МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ ПРЕХВЪРЛИ ПРАВОТО НА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЗИДЕНЦИЯТА НА ИМПЕРАТОР КОНСТАНТИН ВЕЛИКИ “СКРЕТИСКА” НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД!