13.11.2019 г.
1. Доклад № 08-00-126/13.11.2019 г.
2. Решение РД-05-599/13.11.2019 г.

1205 посещения общо 2 посещения за деня
ПK 2019-16 Определяне на прогнозната стойност за упражняване на строителен надзор на обект: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на обект: Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на селата Драговищица и Голяновци, община Костинброд” с 3 обособени позиции.