С РЕШЕНИЕ ПО ПРОТОКОЛ ОТ 28.06.2019 Г. НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СЪДИЙТЕ  В СОФИЙСКИ ОКРЪЖЕН СЪД  СА ОПРЕДЕЛЕНИ 10 БРОЯ СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОНЕН СЪД – КОСТИНБРОД ОТ ОБЩИНА КОСТИНБРОД.

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА БЪДАТ ВКЛЮЧЕНИ В СЪСТАВА НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ  КЪМ РАЙОНЕН СЪД – КОСТИНБРОД ЗА МАНДАТ 2020-2024г., МОГАТ ДА ПОДАВАТ  ЗАЯВЛЕНИЯ И ПОПЪЛНЯТ ДЕКЛАРАЦИЯ В ДЕЛОВОДСТВОТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОСТИНБРОД  ДО 09.01.2020 г. ЗА ИНФОРМАЦИЯ ТЕЛ. – 0721/68718

1249 посещения общо 1 посещения за деня
СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО: ИЗБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ КЪМ РАЙОНЕН СЪД – КОСТИНБРОД