Всяка година общинска администрация връчва сребърни кюлчета на децата родени през предходната година и златно кюлче на първо родено дете през настоящата година.

Мартин Бориславов Николов е първо родено дете за 2020 година в община Костинброд. Той се ражда на 13 януари 2020 г., живее в квартал “Шияковци”, гр.Костинброд с неговите щастливи и скоро сключили брак родители.

Калина и Борислав Николови заявиха пред кмета, че с радост ще отгледат рожбата си в град Костинброд. А г-н Младенов от своя страна обеща още детски площадки и нова детска градина за всички малчугани, жители на община Костинброд.

Уважаеми родители, бъдете здрави и щастливи. Вие сте добрият пример за българско семейство. Бъдете винаги заедно, отгледайте и възпитайте детето си с любов!

24671 посещения общо 1 посещения за деня
Кметът на община Костинброд, г-н Трайко Младенов, посрещна в кабинета си родителите на първото родено дете за 2020 година