УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на разпоредбата на чл. 282. ал. 6 и ал. 7 от ЗПУО на 24.02.2020 година от 14.00 часа в Малък салон на НЧ „Иван Вазов-1947“ ще се проведе работна среща на директорите на училищата и детските градини с участието на представители на Общинска администрация-Костинброд с цел обсъждане и съгласуване на формулите за разпределение на средствата ог държавния бюджет за финансиране на дейностите в системата на предучилищното и училищното образование в община Костинброд за 2020 година.

Желателно е присъствието и на счетоводителите на всяко учебно и детско заведение.

ФОРМУЛИ И ПРАВИЛА ЗА ПРОМЕНИ за разпределение на средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности в общинските училища и общинските детски градини  за 2020 година

922 посещения общо 2 посещения за деня
ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД Относно: Обсъждане и съгласуване на формулите за разпределение на средствата от държавния бюджет за финансиране на дейностите в системата на предучилищното и училищното образование в община Костинброд за 2020 година