Възможно е слабо налягане на водоподаването в град Костинброд, информират от ВиК – Костинброд. Водата в Централна градска част – Втори район, както и в района на Първи район и Ломско шосе ще бъде нарушена, като причината е прекъсване на тока и невъзможност на помпена станция в кв. „Шияковски“ да изпълнява функциите си. ВиК мрежата на територията на община Костинброд, както и на Софийска област, се стопанисва и поддържа от дружеството ВиК ЕООД-София и абонатите му могат да се обръщат към него за повече информация.
840 посещения общо 1 посещения за деня
До жителите на град Костинброд !!!