Кметът на община Костинброд г-н Трайко Младенов, заедно с общински съветници и служители от всички социални центрове на територията на община Костинброд посрещнаха заместник-министрите и депутата от Софийска област в малкия салон на НЧ Иван Вазов-1947“, гр. Костинброд.

Заместник-министър Зорница Русинова представи приоритетите на правителството в областта на социалните, младежките и семейните политики. Г-жа Русинова представи и новата програма в подкрепа на пазара на труда, по която работодателите ще могат да кандидатстват, за да организират детски кътове на работното място с цел облекчение на работещите родители.

По време на работната среща присъстващите имаха възможността да задават въпроси, като някой от тях касаеха проекта “Топъл обяд”, реформите за личните асистенти и механизма “Лична помощ“, развитието на Дневен център за работа с деца на улицата и възможността да кандидатства през предстоящия програмен период за допълнително оборудване.

Зам.- социалният министър, заяви: „Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ е най-близка до хората. Тя е подкрепяща за децата в ранна детска възраст, семействата, социално уязвими групи, хората с увреждания, възрастните хора, работещите, безработните. За нас е важно, че можем да окажем подкрепа и да променим нечий живот към по-добро.“.

По време на срещата заместник-министърът на външните работи Георг Георгиев отговори на въпроси, относно българите в Западните покрайнини, възможност за организиране на трудови борси и работа в България. Заместник-министърът обясни и за ситуацията с коронавируса в нашата страна и чужбина.

Г-н Васил Цветков – Народен представител закри над двучасовата среща в град Костинброд.

На работната среща със заместник-министрите присъстваха г-н Трайко Младенов- кмет на община Костинброд, зам.-кметове на община Костинброд: инж. Габриела Трайкова, инж. Теодора Гогова и г-н Александър Ненов, кметове на населени места: г-н Борислав Борисов-кмет на село Петърч, г-н Симеон Спасов-кмет на село Голяновци, г-жа Гергана Величкова-кметски наместник на село Опицвет и г-н Добри Тодоров-кметски наместник в село Дръмша. Представители от съседни общини присъстваха на работната среща: зам.-кмета на община Годеч и отдел социални дейности в община Драгоман, директори на социални центрове в община Костинброд: г-жа Светослава Иванова –ДЦРДУ, г-жа Анастасия Попова- директор на ЦОП, служители от проект „Патронажна грижа“, служители от Домашен социален патронаж и Център за социална рехабилитация и интеграция. Общинските съветници: Г-жа Анастасия Попова, г-жа Даниела Станкова, г-н Димитър Найденов, г-н Живко Георгиев, г-н Мариян Младенов и г-н Иван Иванов, членове от сдружение “Деца с онкохематологични заболявания”, който са представители и на първия възстановителен център за деца с онкологични заболявания, Директор на дирекция „Социално подпомагане“ г-жа Галя Стоичкова и граждани.

В края на срещата кметът на община Костинброд г-н Трайко Младенов връчи торби на общината с рекламни материали, които презентират различни обекти и реализирани проекти в общината, а г-жа Светослава Иванова подари на гостите по мартеница, изработена от децата в Дневния център за работа с деца на улицата.

10139 посещения общо 2 посещения за деня
На 29 февруари в гр. Костинброд се проведе работна срещна със заместник-министъра на труда и социалната политика г-жа Зорница Русинова, заместник-министърът на външните работи г-н Георг Георгиев и Народният представител г-н Васил Цветков