❗️Община Костинброд е готова с организацията за доставки по домовете на лекарства и хранителни продукти на самотни, трудно подвижни и възрастни хора над 65 годишна възраст без близки, попадащи извън обхвата на ползвателите на услуги от “Домашен социален патронаж” и “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания”.

❗️Заявки за доставки ще се приемат всеки ден от понеделник до петък от 09:00 часа до 12:00 часа на телефони: ☎️0882246055 и ☎️ 0884655054

❗️Доставки ще се изпълняват в рамките на деня или на следващия ден от 12:00 часа до 18:00 часа от понеделник до петък.

❗️Стойността на стоките, доставени до дома, се заплащат от заявители на стойност от представен разходно-оправдателен документ (фискален бон от търговски обекти на територията на община Костинброд).

❗️Услугата ще се изпълнява от служителите на Дневен център за работа с деца на улицата, Център за обществена подкрепа “Промяна” и Център за социална рехабилитация и интеграция “Надежда”.

❗️Кметовете на кметства и кметски наместници в населените места на община Костинброд да следят за изпаднали в нужда самотни хора и при необходимост да организират и съдействат за подаване на заявките от тях.

❗️Домашен социален патронаж, Социалната услуга “Осигуряване на топъл обяд”, обслужваща над 160 човека на територията на община Костинброд, продължава своята работа, както до сега при пълна готовност да бъде в услуга на нуждаещите се! Социалният патронаж ежедневно доставя храна до домовете на своите потребители!

❗️”Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на община Костинброд” обслужваща над 50 човека продължава своята дейност за подкрепа на всички свои потребители! Пазаруване на стоки от първа необходимост (за сметка на потребителя), плащане на битови сметки (за сметка на потребителя), помощ в дома и медицинска помощ!

❗️❗️❗️Моля заявки да подават само хора, които реално отговарят на критериите. Целта е грижа за най-уязвимите наши жители. Нека всеки от нас, който има възрастни близки и приятели, които живеят сами, да им помогне!
Бъдете отговорни! ❗️

1656 посещения общо 1 посещения за деня
Община Костинброд е готова с организацията за доставки по домовете на лекарства и хранителни продукти на самотни, трудно подвижни и възрастни хора над 65 годишна възраст без близки, попадащи извън обхвата на ползвателите на услуги от “Домашен социален патронаж” и “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания”