Actualno.com
>> Трайко Младенов: Всички институции в Констинброд са обединени в борбата срещу COVID – 19

БЕЗПРЕЦЕДЕНТНИ МЕРКИ СЕ ОЧАКВАТ В ОБЩИНАТА НИ АКО ЖИВЕЕЩИ В НЕЯ ЛИЦА НЕ ОСЪЗНАЯТ ОПАСНОСТТА.

Община Костинброд е привилегирована със своето логистично местоположение – непосредствено граничейки със столицата и с преминаващи през нея или покрай границите й републикански пътни артерии. През годините се доказаха и утвърдиха благоприятните условия както в града, така и в селата за постоянно живеене или за развитие на бизнеса. Ежедневно над 3 000 души от общината ни пътуват и работят в София, като хиляди са и хората от столицата които пък всеки ден идват на работа в търговските и промишлените ни предприятия.

Към настоящия момент действията предприети в общината ни са умален вариант на онези, които се реализират в държавата ни и мога да го кажа уверено – във всички общини в България.Институциите работят инициативно, бързо и в синхрон. Общинска администрация – Костинброд и районно полицейско управление – Костинброд работят по изпълнението на заповедите, които се издават ежедневно.

Гражданите биват съветвани и предупреждавани, дават им се допълнителни пояснения и насоки и успоредно с това полицейските служители и общинските инспектори им предоставят лични предпазни средства – маски, ръкавици закупени към настоящия момент от общината.От днес се предприема кампания от общински съвет – Костинброд, от всички общински съветници – без значение от политическата им принадлежностза закупуването на маски и ръкавици, които ще се предоставят на нуждаещите се граждани и за дезинфекцияна обществените места.

В синхрон с районна прокуратура – Костинброд се обсъждат и други важни за общността ни действия към настоящия и в бъдещ план.Прокуратурата ни предостави освободено от нея помещение, в което да се съхраняват закупуваните ежедневно предпазни средства, дезинфектанти, хранителни продукти предназначени за служителите на реда на контролно – пропускателните пунктове. Кметовете и кметските наместници, социалните ни центрове – всички насочени в настоящия момент в патронажната грижа – съдействат в обслужване и помощ на възрастни и социално слаби хора, нямащите възможност да си закупят храни, продукти за бита или лични предпазни средства.

Ежедневни са работните разговори за коoрдиниране на действия между общината и областния управител на Софийска област, областна дирекция полиция, ръководството на РЗИ, семейните лекари, работещи на територията на общината ни. Рестрикциите, ограничителните мерки – налагани със заповедите на ангажираните с борбата с коронавируса и последиците от него министерства и последващите заповеди на общината ни са факт. Но е необходимо още !!! Необходими са още – дисциплина исамоосъзнаване каква е опасността от вируса за хората, които не спазват мерките – за тях самите, за техните близки.

Близостта на общината ни до столицата ни поставя в много по- опасно и рисково положение от общини, които са на десетки, стотици километри от София. Костинброд граничи с най-големия в страната ни областен град, който е с многомилионно население, но и с най-много диагностицирани заболели от COVID – 19.И именно от безотговорното отношение на някои лица, колкото и междуинституционални действия, колкото и синхрон и превенция да предприемаме, колкото и маски да раздадем, колкото и актове да наложим – може да обречем града ни на цялостна карантина, каквато вече беше наложена в друг град, може да не успеем да ограничим епидемията. Огромния проблем остават лицата, които живеят на територията на общината ни, но нямат постоянен или настоящ адрес в нея. Тях реално ги няма.За тях не знаем нищо – и когато се разболеят, и когато личният им лекар не е от работещите на територията на общината ни, и когато информацията за тях отиде в РЗИ София, а не в РЗИ за областта ни, и когато са под карантина в „домът им“ в някое от нашите населени места – опасността става огромна, без възможност да се анализират последиците от нея.

Благодарихме и благодарим на всички онези лица, които в рамките на изминалата седмица си направиха адреси – настоящи, но това е началото, за да може да знаем че са на наша територия и да имаме възможност да им помогнем при необходимост. Около 1300 са адресно регистрираните за седмица, а има още хиляди, които ежедневни и целогодишносе подвизават в общата ни – които искат, настояват, имат претенции, критикуват, желаят. А пикът на епидемията предстои ! А заболелите се увеличават !В страната ни, в Европа и в света се вземат безпрецедентни мерки.

Общите ни граници със столична община, хилядите, които ежедневно пътуват до и от София, многобройните лица без какъвто и адрес на територията на града и селата ни в ситуацията на извънредно положение налагат вземането от наша страна на допълнителни мерки за защита живота и здравето на все по-разрастващата ни се общност. В рамките на 24 часа ще бъде свикан общинския ни кризисен щаб, като мерките които ще предприемем съгласно предложените и взетите решения ще са – налагането на вечерен час за всички от края на седмицата, паспортни проверки на придвижващите си лица с констатиране на адресните им регистрации и причините за придвижване и искане на декларациите предоставяни на контролно – пропускателните пунктове за последваща проверка от страна на общината и налагане на наказания на предоставилите неверни данни.За да продължи живота, за да намалим опасността от пренасяне на вируса, от увеличаване на броя на заразени или карантинирани – отговорните органи и институции ще вземем всички необходими мерки !

В следващите два дни ще помагаме, съветваме, раздаваме предпазни средства, ще закупуваме нови, ще подготвяме препарати за дезинфекция за обществени места, която започваме още по-активно от следващата седмица, ще приемаме заявления на доброволци, ще работим за превенция. В петък рестрикциите и ограниченията ще се увеличат -имаме волята и няма да проявим никакъв компромис към нарушителите – ще започнем да санкционираме и глобяваме физически и юридически лица.

За да живеем ще трябва временно да спрем, ограничим, намалим определени считани от нас са ежедневни и рутинни дейности, ще трябва да направим компромиси, да разберем, че имаме не само права но и задължения ! Борбата с COVID – 19 е днес и за да има утре за децата ни, нашите възрастни близки, за нас самите и нашите съграждани и институциите в община Костинброд ще предприемем всичко необходимо !!!

Трайко Младенов
кмет на община Костинброд

3900 посещения общо 1 посещения за деня
Обръщение на кмета на община Костинброд: ВСИЧКИ ИНСТИТУЦИИ В ОБЩИНА КОСТИНБРОД СМЕ ОБЕДИНИЛИ УСИЛИЯ В БИТКАТА С COVID – 19