Община Костинброд благодари на Областна администрация на Софийска област и ръководещият я Областен управител г-н Илиан Тодоров за предоставената публична информация за заболели лица от COVID-19 на територията на община Костинброд.

Спазвайки принципа на субординация и йерархичност в изпълнителната власт, община Костинброд благодари за предоставената своевременно официална информация за заболели лица от COVID-19 от РЗИ – София област и публично изнесената информация от Областния управител на Софийска област.

17696 посещения общо 1 посещения за деня
Информация за заболели лица от COVID-19 на територията на община Костинброд