ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
СМР ЗА УКРЕПВАНЕ НАПРЕЧНОТО СЕЧЕНИЕ И СТАБИЛИЗИРАНЕ КОРИТОТО НА Р. БЛАТО, В ЧЕРТИТЕ НА ГР. КОСТИНБРОД
документация(.rar архив)

2412 посещения общо 1 посещения за деня
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА