Публична покана
За „Основен и текущ ремонт, рехабилитация на пътища и улици и поддържане на четвъртокласна пътна мрежа на територията на община Костинброд” с три обособени позиции: 1. първа обособена позиция: „Основен ремонт на четвъртокласен път SFO 2406/ I-81 София – Калотина – Петърч”. 2. втора обособена позиция: „Поддържане и ремонт на пътни настилки на улици и пътища на територията на община Костинброд”. 3. трета обособена позиция: „Поддръжка на пътни участъци, на територията на община Костинброд чрез насипване с трошено – каменна настилка”.

Подробна информация за поканата и изискванията към нея са публикувани на интернет адреса на Агенцията по обществени поръчки, раздел „Публични покани”, номер на поканата (ID) 9000900.

Документация
(.rar архив – 2,16Mb)

 

2304 посещения общо 1 посещения за деня
Публична покана