Видеоконферентната връзка се състоя между кметовете на общините Костинброд, Божурище, Своге, Сливница, Годеч и Драгоман. Основните теми, които се разискваха бяха свързани с организиране и управлението на битовите отпадъци на териториите на съответните общини. Подобряване на дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване и недопускане създаването на нерегламентирани сметища.

От община Костинброд се включиха във видеоконферентната връзка кметът на община Костинброд г-н Трайко Младенов, инж. Теодора Гогова- зам.- кмет на община Костинброд в ресор „Икономическо развитие, инженерна инфраструктура и Оперативни Програми и проекти“ и инж. Красимир Дебеляшки – Главен инспектор „Екология, Г и СС“ в общинска администрация-Костинброд.

905 посещения общо 1 посещения за деня
Днес се проведе Общо събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците на регион Костинброд, включващо общините Костинброд, Божурище, Своге, Сливница, Годеч и Драгоман, чрез видеоконферентна връзка по скайп