Н А Р Е Ж Д А М:

 1. Допускам разходки на семейства с деца и разходки на кучета, съгласно Заповед № РД-01-239/26.04.2020 г., издадена за изм. и доп. на Заповед № РД-01-143 от 20.03.2020 г.изм. и доп. със Заповед № РД-01-153 от 25.03.2020 г., Заповед № РД-01-167 от 30.03.2020 г., Заповед № РД-01-188 от 9.04.2020 г. н Заповед № РД-01-196 от 10.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването в следните зелени зони в населените места на територията на община Костинброд, както следва:

✅ Зелената зона в обхвата на площад – III-ти район, кв. Маслово;

✅Градинката „Никола Чилов“ /пред Банята/

✅ Градинката „А 1“ на ул. „Н. Й. Вапцаров“

✅Паркът зад „Медицински център I“ – Костинброд;

✅Алея и градинка на Площад „Тодор Спасов“ – I-ви район

✅Градинката пред сградата на Общинска администрация – Костинброд;

✅Зелената зона в обхвата на Централен градски площад „Иван Вазов“ – гр. Костинброд;

✅Парковата зона зад сградата на кметство с. Петърч;

✅ зелените площи в останалите населени места на територията на община Костинброд.

 1. Посещенията на зелените площи, подробно описани в т.1 се допуска при стриктното спазване на противоепидемичните мерки, указани със Заповед № РД-01-239/26.04.2020 г.:
 • носенето на предпазни маски;
 • спазването на дистанция от 2,5 метра спрямо други семейства;
 • забрана употребата на алкохол;
 • съблюдаване на всички останали противоепидемични мерки и указания на лицата, изпълняващи служебните си правомощия.
 • използване на обозначените маршрути за разходка, в случай, че такива са въведени за конкретния обект.
 1. Посещенията на зелените площи, подробно описани в т.1 се разрешава само на следните лица:
 • деца до 12 години, задължително с техни родители или членове на техните семейства, но не повече от двама възрастни, във времето от 9:30 до 18:30 всеки ден;
 • собственици на кучета, но не повече от един, във времето до 9:30 и след 18:30 всеки ден.
 1. Посещенията на и на рекреационната зона на язовир Маслово при стриктно спазване на мерките и ограниченията по т. 2 и т. 3.

795 посещения общо 2 посещения за деня
ЗАПОВЕД № РД-01-153/27.04.2020г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД ЗА ДОПУСКАНЕ НА РАЗХОДКИ В ЗЕЛЕНИТЕ ЗОНИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В ОБЩИНА КОСТИНБРОД