954 посещения общо 1 посещения за деня
Указания за използване на обществените зелени площи, съгласно заповед РД-01-239/26.04.2020г. на министъра на здравеопазването и заповед РД-05-153/27.04.2020г. на кмета на община Костинброд