Община Костинброд има одобрен проект с наименование „Целево подпомагане с топъл обяд в община Костинброд“, по обявена Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“, финансирана от националния бюджет чрез Агенция за социално подпомагане (АСП).

Целевата програма допълва националните мерки за овладяване на извънредната ситуация в страната и подкрепа на уязвимите граждани, които поради бедност или продължителна социална изолация, в условията на обявената извънредна ситуация, произтичаща от необходимостта от ограничаване на разпространението на COVID-19 са затруднени да осигурят сами прехраната си.

Проектът е на обща стойност: 10527,00 лв. и включва дейностите – приготвяне и доставка на храна до домовете на потребителите. До момента по проекта „Топъл обяд на територията на Община Костинброд“ са се възползвали 72 потребители, като с новото финансиране предстои да бъдат обхванати още 38 нуждаещи се лица.

Основните цели на дейностите по проекта са насочени към задоволяване на потребностите от храна на хора, които не могат да си я осигурят сами. Право на тази социална услуга имат лица с ниски доходи, както и уязвими лица, в това число и възрастни над 65 години, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях и в условията на извънредно положение.

Проектът ще се изпълнява в периода 01.05.2020 г. – 19.06.2020 г.

858 посещения общо 2 посещения за деня
Община Костинброд спечели финансиране на проект „Целево подпомагане с топъл обяд в община Костинброд”, чрез който ще осигури топъл обяд на 110 лица