Днес кметът на община Костинброд г-н Трайко Младенов, заедно със заместник-кмета г-н Александър Ненов и началникът на Районно управление – Костинброд гл. инсп. Александър Нецов бяха поканени на работна среща в община Елин Пелин.

Темата на срещата беше сигурност, обмен на опит между РУ-Костинброд и РУ-Елин Пелин и засилени мерки за сигурност по време и след извънредното положение.

Делегацията от община Костинброд бяха топло посрещнати от кмета на община Елин Пелин доц. д-р инж. Ивайло Симеонов и представител на РУ-Елин Пелин.

Община Костинброд и община Елин Пелин имат сходни идеи, проекти и виждания за това как да се развива една община в периферията на столицата София. Все повече се развива и бизнесът в двете общини и това предразполага за инвестиции в инфраструктура, образование, обособена централна градска част и социални дейности.

На гостите от община Костинброд им се представиха последните инфраструктурни проекти. Лично кметът Ивайло Симеонов ги запозна с работата на доброволчески отряд на община Елин Пелин, видеонаблюдението като звено към общината и Общинско предприятие „Битово-комунални дейности“ БКД-Елин Пелин. Представителите на двете общини обсъдиха опита при преминаване на мигранти през общините, мерките и действията за намаляване на битовата престъпност и ползата от видеонаблюдението. Органите на реда, заедно с кметовете обсъдиха добрите практики за техническа обезпеченост и съдействие от страна на държавата в посока – общи кампании и противодействие срещу нарушителите на реда.

Две бързоразвиващи се общини в Софийска област близо до столицата, с двама амбициозни кмета, работещи за бъдещето и просперитета на своите общини.

11043 посещения общо 2 посещения за деня
Работна среща в община Елин Пелин