12.06.2020 г.

1. Форма за предварителен контрол;

2. Решение РД-05-213/12.06.2020 г. ID: 983526,

2.1. адрес на публикацията: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=983526&newver=2

3. Покана

26.06.2020 г.
1. Протокол №1;
2. Протокол №2;
3. Протокол №3;
4. Протокол №4;
5. Протокол №5;
6. Доклад;
7. Решение РД-05-233/26.06.2020 г.

12.08.2020 г.
1. Становище АОП,
2. Обявление за възложена поръчка: ID:990708,
3. Договор № 101 от 28.07.2020 г., с приложения

24.08.2022 г.
1.1. Адрес на публикацията:  https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=1037289&newver=2
2.1. адрес на преписката в РОП на АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=382628
1512 посещения общо 1 посещения за деня
ОП 2020-8 Възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания