– Дневен център за работа с деца на улицата, Център за социална рехабилитация и интеграция- Костинброд и Център за обществена подкрепа „Промяна“, гр. Костинброд.


Дневен център за работа с деца на улицата информира, че възобновява директната форма за работа със своите потребители от 8 юни, т. г., следвайки указанията за спазване на хигиенно – санитарните мерки.


Център за социална рехабилитация и интеграция- Костинброд възстановява дейността на работа с потребителите на ЦСРИ от 08.06.2020г. Всички потребители ще бъдат уведомени по телефона за графика им на посещение. При работа с потребителите ще бъдат спазвани всички санитарно-хигиенни изисквания.


Център за обществена подкрепа „Промяна“, гр. Костинброд от 08.06.2020г. възобновява директната форма за работа с потребители и посещенията в центъра. Центърът уведомява, че прави всичко възможно да опази здравето на потребителите си и техните близки. Във връзка с наложените правила, свързани с епидемичната обстановка в страната ни, е необходимо да се вземат мерки, с цел превенция от разпространяване и заразяване с COVID-19, за което допълнително ще бъдат уведомени, както писмено, така и лично – при среща или разговор по телефон. Телефон за връзка: 0889500015; 0882264979; 0884655054

848 посещения общо 1 посещения за деня
Уважаеми потребители, уведомява ме Ви, че от 08.06.20г. стартират дейностите на социалните центрове