Във връзка с планиран ремонт на водопроводната мрежа от ВиК София област ЕООД и отстраняване на аварии по водопроводната мрежа на село Опицвет уведомяваме жителите на населеното място , че в следствие на голяма авария значителна част от селото е с прекъснато водоснабдяване. В утрешна дата – във възможно най-ранните часове аварията ще бъде напълно отстранена от експлоатационното дружество.

ВиК мрежата на територията на община Костинброд се стопанисва и поддържа от дружеството ВиК София област ЕООД и абонатите му могат да се обръщат към въпросното дружество за информация и оплаквания!

14981 посещения общо 2 посещения за деня
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ДО ЖИТЕЛИТЕ НА СЕЛО ОПИЦВЕТ!