Във връзка с получено писмо с вх.№ 04.05-39/23.06.220г. в Общинска Администрация Костинброд и на основание чл.16, ал.5 от Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника Ви уведомяваме, че на:

– 02.07.2020г. в град Костинброд от 09:30 – 11:30 часа пред Пункт за ГТП, кв.Маслово ще има представители на Областна дирекция „Земеделие“ – София област за провеждане на годишни технически прегледи.

На същата дата да се явят и собственици на нерегестрирани и новозакупени машини.

Общински инспекторат – Костинброд

745 посещения общо 2 посещения за деня
У В Е Д О М ЛЕ Н И Е