На 25.06.2020 г., в гр. Благоевград, Сдружение на Югозападните общини проведе Общо събрание, на което беше отчетена дейността на организацията за 2019 г. и бяха очертани насоките на дейност за 2020 г.

Сдружението избра и членове на управителните си органи.
През настоящия мандат председател на Управителния съвет на Сдружението ще бъде кметът на Община Сандански – Атанас Стоянов, Заместник председател – Васко Стоилков – кмет на Община Сливница и членове – Иван Кадев – кмет на Община Банско, Румен Томов – кмет на Община Благоевград, Трайко Младенов – кмет на Община Костинброд, Емил Илиев – кмет на Община Струмяни, Ангел Жиланов – кмет на Община Горна Малина.

За Контрольор бе избран Николай Плещов – председател на ОбС – Елин Пелин, а за Заместник контрольор – Гергана Янчева, Заместник председател на ОбС – Благоевград.

6435 посещения общо 1 посещения за деня
Кметът на община Костинброд – г-н Трайко Младенов беше избран за втори пореден мандат за член на управителния съвет на Сдружение на югозападните общини!