След завършената реконструкция от Агенция „Пътна инфраструктура“ на мост над бул. „Европа“ и започналата рехабилитация на пътя, намиращ се между община Костинброд и Община Божурище, Министерски съвет отпуска 469 061 лева за изграждане на кръгово кръстовище до бутилиращия завод на Кока-кола.

Кръговото кръстовище е с външен радиус 20,00 метра, вътрешен радиус 13,00 м. и ширина на пътната лента 7,00 метра и ще се изгради връзка с разширението на завода на Кока-кола и необходимостта от пътна връзка при изхода от ТИР паркинга на предприятието. Кръговото ще бъде върху път общинска собственост. С реализирането му ще се осигури безопасното излизане и влизане на тежкотоварните автомобили на Кока-кола. С изпълнението на двете насърчителни мерки по чл. 22б от ЗНИ, които министерство на икономиката осигурява, а именно Реконструкция и рехабилитация на общински път SFO1400 /II-81/ Костинброд – граница общ. (Костинброд – Божурище) – Пролеша – Хераково /SFO3024/- участък: от км 0 +000 до км 1+500“, които се изпълнява в момента и изграждане на кръгово кръстовище при бутилиращ завод за безалкохолни напитки и натурални сокове „Кока-Кола“ – гр. Костинброд, ще се създаде нова модерна визия около завода и цялата инфраструктура около него ще бъде обновена и обезопасена. С реализирането на двете мерки се подобрява инвестиционния климат и се създава условия за развитие на Бизнеса. Към днешна дата вече се изпълняват дейностите по проект „Реконструкция и рехабилитация на общински път SFO1400 /II-81/ Костинброд – граница общ. (Костинброд – Божурище) – Пролеша – Хераково /SFO3024/- участък: от км 0 +000 до км 1+500“. Финансирането на този проект е по чл. 22 б като насърчителна мярка. Общата стойност на проекта е 1 308 753, 83 лева. Пътят е основна входна артерия към град Костинброд и през него преминават много жители и гости на града и общината, както и превозна техника на фирмите намиращи се в района. Община Костинброд е изключително благодарна за отпускането на средствата за реализиране на проекта за реконструкция на пътя. С изпълнението на проекта ще се осигури безопасен транспорт и преминаване.

Благодарение на доброто сътрудничество между община Костинброд , община Божурище и Агенция „Пътна инфраструктура“ през 2020 година се изпълни и реконструкция на мост на км 39+829 на Републикански път I-8. След като беше констатирано, че съоръжението е с нарушено сечение на стълбовете и с лошо експлоатационно състояние, се проведе среща между община Божурище, община Костинброд и АПИ. Агенция „Пътна инфраструктура“ оказа необходимото съдействие своевременно и моста беше ремонтиран изцяло. По този начин се реши основен проблем за преминаващите тирове и не се наложи ограничаване на движението за тежкотоварни автомобили.

С нов мост, нов път и ново кръгово кръстовище се вижда отличното взаимодействие между държава, община и бизнес с една единствена цел – община Костинброд да бъде все по – модерна и привлекателна за инвестиции и живот !

12233 посещения общо 1 посещения за деня
На редовното правителствено заседание на 23 септември 2020 година се взе решение за одобряване проект на договор между правителството на Република България и община Костинброд за финансиране изграждането на елементи от техническата инфраструктура – кръгово кръстовище, публична общинска собственост