Министърът на икономиката Лъчезар Борисов, заедно със заместник- министъра на икономиката Стамен Янев, проф. д-р Поля Кацамунска – съветник на министъра на икономиката, Народният представител Николина Ангелкова, кметът на община Костинброд Трайко Младенов, Председателят на ОбС-Костинброд д-р Атанас Тенев, кметът на село Петърч Борислав Борисов и заместник кметовете инж. Габриела Трайкова, инж. Теодора Гогова и Александър Ненов посетиха два изключително важни пътя в град Костинброд .

Първата среща с местния бизнес се осъществи на ул. “Император Константин Велики“ около, която е оформена една от мощните индустриални зони на град Костинброд .

Официалните гости бяха посрещнати от мениджъри и директори на компании, като Газтрейд и Нис петрол. Улица “Император Константин Велики” , която обслужва всички фирми в индустриалната зона в момента се рехабилитира по проект “Реконструкция на общинска пътна мрежа в община Костинброд”. През 2018 година община Костинброд спечели изключително значим проект, благодарение на който ще бъде осъществена реконструкция на пътната мрежа на територията на общината. Проектът, чиято реализация вече тече с пълна сила, се финансира по подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансиран от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

След посещението на първата индустриална зона официалните лица се отправиха към другата индустриална зона на града намираща се на пътя, свързващ община Костинброд и община Божурище. След завършената реконструкция от Агенция „Пътна инфраструктура“ на мост над бул. „Европа“ в момента се извършва рехабилитация на пътя, между двете общини. Много важен път, по който ежедневно преминават жители и гости на община Костинброд, както и транспортна техника на фирмите в района.

Официалните гости се срещнаха с Милена Завалова – директор на бутилиращия завод „Кока-Кола ХБК България“ и Стоян Мулетаров – собственик на фирма „ ЕМ комплект“. С голямо задоволство от страна на фирмите се обсъди взетото решение на редовното правителствено заседание на 23 септември 2020 година за одобряване проект на договор между правителството на Република България и община Костинброд за финансиране изграждането на елементи от техническата инфраструктура – кръгово кръстовище, публична общинска собственост, на което Министерски съвет отпуска 469 061 лева за изграждане на кръгово кръстовище до бутилиращия завод на Кока-кола.

3129 посещения общо 2 посещения за деня
Изпълнителната, държавна и местна власт посетиха бизнес зоните в град Костинброд