Община Костинброд отново има шанс да участва в конкурса „Кмет на годината“ в портала КМЕТА.БГ
https://kmetnagodinata.bg/bg
Гласувайте за община Костинброд от 15 до 29-ти октомври /включително/ , като избраната тема е „ Социални мерки по време на епидемия“.

Защо община Костинброд заслужава да стане номер 1 в категорията „ Социални мерки по време на епидемия „?

Защото…

 • Община Костинброд направи всичко необходимо за справяне с пандемията в общината. 
 • Всички тези доброволци, служители на общинска администрация, служители на реда или на социалните центрове не се уплашиха нито веднъж от риска от зараза за тях и техните семейства. Всички те обслужваха нашите баби и дядовци, нашите съседи, близки, роднини и приятели. Вашата майка/баща, вашата баба/дядо получиха грижата, която в труден момент им е била нужна.
 • Независимо от това, че не сме свързани с вирусологията и инфекциозните болести, както лекарите, ние дадохме всичко, за да се осъществи борба и да се получи добър резултат.

Продължаваме! Няма място за страх!
Всички тези хора са мотивирани, мобилизирани, готови да се справят с всяка предстояща трудност!

През последните месеци общината организира десетки дезифекцирания, инициира раздаване на маски, ръкавици. Затвори всички пенсионерски клубове, общинския кооперативен пазар и наложи вечерен час. Малко общини в България се усмелиха да наложат, заедно с районните управления, час за прибиране по домовете си. Само общините Чирпан, Елин Пелин, Стара Загора, Нова Загора и Костинброд поставиха тези ограничения.

Всичко беше с една единствена цел – опазване здравето на всички нас и нашите родители!

 • ОБЩИНА КОСТИНБРОД ДЕЗИНФЕКЦИРА ОБЩЕСТВЕНИТЕ СИ СГРАДИ СРЕЩУ COVID-19

Като част от превантивните мерките на Националния кризисен щаб, за предотвратяване на разпространението на коронавируса, през месец април започва регулярно дезинфекциране на обществени сгради в град Костинброд. Това се случва и до ден днешен!

 • ОБЩИНСКИ ИНСПЕКТОРАТ-КОСТИНБРОД, СЪВМЕСТНО С РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ – КОСТИНБРОД РАЗДАВАХА БЕЗПЛАТНО ПРЕДПАЗНИ МАСКИ НА ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНАТА!

С цел недопускане на разпространение на COVID-19 община Костинброд, съвместно с РУ – Костинброд проведе акция, която е насочена към всички неспазващи препоръките на Националния кризисен щаб и Министерство на здравеопазването.

 • ЗА ПЕРИОДА НА ДЕЙСТВИЕ НА ВЪВЕДЕНИТЕ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ ОБЩИНА КОСТИНБРОД ОБЯВИ ГОРЕЩА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ ЗА ДОСТАВКА НА ХРАНИ И МЕДИКАМЕНТИ ОТ ПЪРВА НЕОБХОДИМОСТ на самотни, трудноподвижни и възрастни хора над 65 годишна възраст, попадащи извън обхвата на ползвателите на услугите „Домашен социален патронаж“ и „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“.
 • ОБЩИНА КОСТИНБРОД ПОЛУЧИ ФИНАНСИРАНЕ ПО КОМПОНЕНТ 3 НА ПРОЕКТ “ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ” ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”.

На 15.04.2020 г. община Костинброд подписа с Министерството на труда и социалната политика Допълнително споразумение към Договор за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.040-0119-С01 по Процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“. Допълнителното споразумение е в изпълнение на Проект BG05M9OP001-2.101-0075 по Процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“., финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 с подкрепата на Европейския социален фонд.

Общата цел на Процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ е подобряване на качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ (материален и кадрови) капацитет за предоставянето им.

Чрез изпълнение на дейностите по процедурата ще се подкрепят мерките по време на въведеното извънредно положение и съпътстващия го наложителен период на социална изолация на територията на цялата страна, чрез ограничаване контактите между хората, като бъдат подкрепени лицата, които са застрашени в най-голяма степен от COVID-19.

Дейностите, които ще се изпълнят по проекта са:

Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите).

 • ОБЩИНА КОСТИНБРОД СПЕЧЕЛИ ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТ „ЦЕЛЕВО ПОДПОМАГАНЕ С ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА КОСТИНБРОД”, ЧРЕЗ КОЙТО ЩЕ ОСИГУРИ ТОПЪЛ ОБЯД НА 110 ЛИЦА

Община Костинброд спечели проект с наименование „Целево подпомагане с топъл обяд в община Костинброд“, по обявена Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“, финансирана от националния бюджет чрез Агенция за социално подпомагане (АСП).

Целевата програма допълва националните мерки за овладяване на извънредната ситуация в страната и подкрепа на уязвимите граждани, които поради бедност или продължителна социална изолация, в условията на обявената извънредна ситуация, произтичаща от необходимостта от ограничаване на разпространението на COVID-19 са затруднени да осигурят сами прехраната си.

Проектът е на обща стойност: 10 527,00 лв. и включва дейностите – приготвяне и доставка на храна до домовете на потребителите. До момента по проекта „Топъл обяд на територията на Община Костинброд“ са се възползвали 110 лица.

Основните цели на дейностите по проекта са насочени към задоволяване на потребностите от храна на хора, които не могат да си я осигурят сами. Право на тази социална услуга имат лица с ниски доходи, както и уязвими лица, в това число и възрастни над 65 години, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях и в условията на извънредно положение.

Проектът се изпълнява до 30 октомври 2020г. След тази дата община Костинброд кандидатства по нова оперативна програма за храни, за продължаване на подкрепата, която оказваме на най-нуждаещите се с топъл обяд хора.

 • ОБЩИНА КОСТИНБРОД ПРЕДОСТАВЯ МАСКИ ЗА МНОГОКРАТНА УПОТРЕБА НА ПЕНСИОНЕРИТЕ ПРИ ПОЛУЧАВАНЕ НА ПЕНСИИТЕ ВЪВ ВСИЧКИ КЛОНОВЕ НА „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ В ОБЩИНА КОСТИНБРОД.

Предпазни маски за еднократна и многократна употреба се раздават от кметовете на 13-те населени места в община Костинброд. Над 2000 маски за многократна употреба раздаде общинската администрация-Костинброд на пенсионерите, които посетиха пунктовете с тази цел.

 • ПРЕЗ АПРИЛ МЕСЕЦ 2020г. СЕ ИЗВЪРШИ ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА УЛИЦИ СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАНА ТЕХНИКА ВЪВ ВСИЧКИ КВАРТАЛИ НА ГРАД КОСТИНБРОД. МЕРКИТЕ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ СА ПРЕДПРИЕТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID -19.

Препаратът, които се използва за дезинфекцията на улици е „ДЕЗИНФЕКТ-В“. Той служи за дезинфекция на ръце, оперативно поле, повърхности от различни материали в здравни и лечебни заведения. Препаратът е безопасен за човека! Общата характеристика на химичните вещества и тяхното процентно съдържание е йод, нейоногенно ПАВ 5-15%, а за дезинфекцията бяха използвани две водоноски с по 20 кубика вода.

ОБЩИНА КОСТИНБРОД ПОЛУЧИ ПРОДУКТИ ЗА ХОРАТА В НУЖДА ОТ КОКА-КОЛА.

През месец април  най-голямата компания на територията на община Костинброд дари свои продукти на Домашния социален патронаж, Дневен център за работа с деца на улица и Център за обществена подкрепа, които в дните на извънредно положение обслужват социално слаби лица, самотно живеещи възрастни хора и многодетни майки на територията на община Костинброд.

Помощта беше раздадена на близо 150 социално слаби жители на община Костинброд. Голяма част от тях са в рисковата група над 65 години. Има и хора с увреждания, както и с крайно ниски доходи. Останалата част се доставя на служителите на КПП-то на с. Волуяк и с. Голяновци.

С помощта на социалните центрове в община Костинброд дарението беше раздадено преди Великден.

 • НАД 100 УЯЗВИМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД ПОЛУЧИХА ПАКЕТИ С 16 ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ОТ ПЪРВА НЕОБХОДИМОСТ.

Индивидуалните пакети са със средно тегло до 30 кг и съдържат продукти като брашно, олио, ориз, леща, зеленчукови и месни консерви и др. Те са осигурени по Оперативната програма за храни, финансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.

В обхвата на инициативата са самотни възрастни хора, хора с увреждания, както и хора с доходи под линията на бедност, които са част от проект „Топъл обяд“ и “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания”. Кампанията по осигуряването и предоставянето на пакетите се реализира в партньорство между Агенцията „Социално подпомагане“ и Българския Червен кръст.

Доставката на продуктите се извърши от Домашен социален патронаж и продължи до 16 април. Хранителните продукти се доставиха по списък до дома на всеки нуждаещ се.

 • ДОБРОВОЛЦИ ИЗВЪРШИХА ДЕЗИНФЕКЦИЯ В ОБЩИНА КОСТИНБРОД!

Деветнадесет доброволци, абсолютно безвъзмездно, дезинфекцираха с ръчни пръскачки с Йодофор “ДЕЗИНФЕКТ В”- почистващ дезинфекционен препарат Йод-16/1000 g /1,6%/, ПАВ > = 7 %.

С особено внимание се дезинфекцираха зоните пред пощите, пейките, спирките, тротоарите с най-голяма интензивност от преминаващи и други обществени пространства.

На всички доброволци, които се включиха в инициативата, преминаха през обучение за работа с пръскачките и бяха инструктирани как да работят с дезинфектанта. Раздадени им бяха и лични предпазни средства – маски, очила, ръкавици и предпазно облекло.

Доброволците бяха наши съграждани, записани след кампанията на община Костинброд от началото на епидемията от COVID-19 в България. В инициативата участваха част от Доброволно формирование “Феникс” и общинския щаб.

 • В ЦЪРКВИТЕ, В КОИТО СЕ ОТСЛУЖВАТ СЛУЖБИ СЕ ДЕЗИНФЕКЦИРАХА ВЪНШНИТЕ ПРОСТРАНСТВА, ПЕЙКИ И ПАРКИНГИ.

Специализирана техника с дезинфектант обработи външните пространства пред храмовете: “Св.Св.Кирил и Методий”, Първи район в град Костинброд, “Св.Николай Чудотворец”, кв.Маслово в град Костинброд и “Св. Георги Победоносец” в село Петърч.

 • ОБЩИНА КОСТИНБРОД ПОЛУЧИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ХОРА В НУЖДА ОТ МАГАЗИН В СЕЛО ПЕТЪРЧ.

Хранителният магазин Фреш Маркет в село Петърч дари на община Костинброд продукти от първа необходимост за лица, които не бяха обхванати и в списъка на продуктите от БЧК.

Точно преди Великден  служителите от Дневен център за работа с деца на улица, Център за обществена подкрепа и служители на общинска администрация- Костинброд успяха да раздадат цялото количество в община Костинброд. Помощта беше раздадена на 116 жители на община Костинброд.


Номинираните в категориите на “Кмет на годината”

В категория “ Социални мерки по време на епидемия “ в надпревара влизат:

 1. В раздел голяма община
 2. В раздел средна община
 3. В раздел малка община – ОБЩИНА КОСТИНБРОД

Победителите в онлайн гласуването ще бъдат обявени на 30 октомври.

Гласувайте за Конкурс „Кмет на годината“  на линк:
https://kmetnagodinata.bg/bg

8806 посещения общо 2 посещения за деня
Община Костинброд отново има шанс да участва в конкурса „Кмет на годината“ в портала КМЕТА.БГ