В Н И М А Н И Е !
Път SFO 2405 II-81 /“Градец-Царичина“/ ще бъде затворен за период от 8:30ч. до 17:30ч. на 22.10.2020г. /четвъртък/ и от 8:30ч. до 17:30ч. на 23.10.2020г. /петък/

4296 посещения общо 2 посещения за деня
У В Е Д О М Л Е Н И Е