Заповеди за обявяване на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост

850 посещения общо 1 посещения за деня
Заповеди за обявяване на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост