Във връзка със Заповед №РД-483/19.10.2020г. на кмета на Община Божурище за стартиране на „Реконструкция и рехабилитация на общински път SFO1400 /II-81/ Костинброд-граница общини (Костинброд-Божурище) – Пролеша – Хераково /SFO3024/, ви уведомяваме, че:
за времето от 08:00ч. до 18.00ч. на 27.10.2020г. /вторник/, път SFO1400 /II-81/- в участъка между завод на „Кока-Кола ХБК България“ и надлез на път I-8 ще бъде НАПЪЛНО ЗАТВОРЕН за преминаване на ППС в двете посоки за движение.

5105 посещения общо 2 посещения за деня
У В Е Д О М Л Е Н И Е