ПРЕДЛОЖЕНИЕ – ПОДПИСКА
до Столична община с ИСКАНЕ за прекратяване на договор за транспортна услуга с фирма „БОРЕКС ТРАНС“ АД по автобусна линия София – Петърч, поради НЕКАЧЕСТВЕНО ТРАНСПОРТНО ОБСЛУЖВАНЕ:

pp3

Всички граждани, които искат да дадат своето несъгласие относно некачествената транспортна услуга могат да принтират образеца на подписката от ТУК:

Събрани подписи да се внасят в деловодството- от понеделник до петък от 08:00 до 17:00ч., както и при дежурния служител в община Костинброд- във всеки ден от седмицата. Само заедно и обединени ще постигнем крайния резултат, който искаме – адекватно транспортно обслужване !!!


ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- КОСТИНБРОД

ДО
ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД

Относно: Писмо с изх. №68/12.11.2020г. от фирма „Борекс Транс‘‘ АД осъществяваща обществен превоз на пътници по автобусна линия София-Петърч.

Както е известно, обществения превоз на пътници по автобусна линия „София-Петърч“ се осъществява на квотен принцип между община Костинброд и Столична община, които се явяват възложители на автобусните превози от съответната квота. Изпълнителят на квотата на Столична община -„Борекс Транс“ АД от самото начало на изпълнение на договора изпълнява услугата с малки автобуси. В сегашната епидемична обстановка това създава невъзможност за спазване на противоепидемичната дистанция и застрашава живота и здравето на пътуващите.

По този повод община Костинброд многократно се обърна към кмета на Столична община, Председателя на Столичен общински съвет, Областния управител на Софиийска област, РЗИ- Софийска област и управителя на фирмата – за разрешаване на ситуацията, а именно – за повишаване капацитета на автобусите. По съответния казус решения са взимали Областният кризисен щаб, Общинският кризисен щаб в Община Костинброд и Общински съвет – Костинброд. Последното писмо до кмета на Столична община във връзка с горното е от 04.11.2020г. На същото получихме отговор от фирма „Борекс Транс“АД , която не само че отказва да увеличи капацитета на автобусите, но и ни уведомява, че преустановява безплатното пътуване на учениците в рамките на общината.

В две поредни писма Столична община ни насочва, като алтернативен транспорт жителите ни да използват автобусните линиите за Годеч, Искрец, Драговищица и Сливница, и жп превоза, което е некоректно и абсолютно невъзможно за част от пътуващите.

Отделно от това изпълнителният директор на фирмата превозвач – „Боерекс Транс“ АД манипулативно излага неверни твърдения, че отказа за безплатен превоз на учениците е свързан с „голям брой ученици с издадени карти от община Костинброд за безплатно пътуване“.

Община Костинброд никога не е издавала и не издава абонаментни карти за безплатен транспорт- това е функция на съответния превозвач.

Фирмата твърди, че са необходими нови инвестиции като от самото начало община Костинброд е изтъкнала, че Столична община не е взела предвид пътникопотока и е предупреждавала не еднократно фирмата превозвач за малкия размер на превозните средства. Не е вярно и твърдението за силно намаления пътникопоток поради факта, че дори и с тринадесетте допълнителни курса, все още има оставащи по спирките хора.

Проблемът не е в броя и честотата на курсовете – през допустими интерервали, както за града така и за селата ни, проблема е в качеството на транспортното обслужване, и в неразбирането от страна, както на възложителя така и на изпълнителя от страна на софийската квота, че курса София – Петърч не е маршрут от две спирки от многомилионната, многорайонната столица, а връзка между две напълно различни имащи своите спесифики и особенности общини.

Решенята взети от друга община довели до избора на изпълнител, който не се съобразява с интересите на община Костинброд и с действията си застрашава живота и здравето на жителите на община Костинброд, превозвайки ги в напрегнатата епидемична обстановка в малки превозни средства е неетично, неморално и некоректно.

Ежедневно се създава обществено напрежение сред гражданите на общината ни, пътуващи по линията. Липсва диалог с фирмата превозвач и със Столична община – като възложител – за решаване на проблема.

Многобройни са писмата, исканията и предложенията отправени от нашата община едностранно, но за съжаление до момента без резултат.

Като кмет на община Костинброд не мога да остана безучастен и съм длъжен да уведомя цялата общественост и общинския съвет, относно предстоящите действия за преустановяване на безплатния превоз на учениците в общината ни.

Заради генерираното напрежение от страна на транспортната фирма, изпълнител на превозите от Софийската квота, съм готов да предприема всички необходими действия за защита интереса на гражданите.

С УВАЖЕНИЕ,
ТРАЙКО МЛАДЕНОВ
Кмет на община Костинброд

Писмо от „Борекс Транс“ АД, Изх. № 68/12.11.2020 г.

11022 посещения общо 1 посещения за деня
Важно съобщение – Относно: Писмо с изх. №68/12.11.2020г. от фирма „Борекс Транс‘‘ АД осъществяваща обществен превоз на пътници по автобусна линия София-Петърч