Община Костинброд обявява телефонна линия за мнения, предложения на гражданите. Публичното обсъждане на проектобюджет на Община Костинброд за 2021г. се организира за седемнадесети пореден път. Съгласно промените в Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона за държавния бюджет и Закона за публичните финанси, публичното обсъждане е въведено като задължителен етап при формиране, изпълнение и отчитане на бюджета.

На тел. 0721/68-741, на електронен адрес : kostinbrod.bg@gmail.com, на Интернет страницата на Общината: www.kostinbrod.bg и чрез Центъра за Услуги и Информация на Гражданите и бизнес средите, могат да отправят своите питания, предават своите идеи, предложения и мнения за проектобюджет 2021г.

Заключителният етап на публичното обсъждане на проект за бюджет 2021г. ще се проведе на деветнадесети януари две хиляди и двадесет и първа година от 15.00 часа чрез конферентна връзка чрез Skype на община  Костинброд: live:.cid.36a46b8303102c0f или в търсачката на скайп – Община Костинброд. За участие в обсъждането изпратете съобщение съдържащо Вашия въпрос, свързан с темата до профила на община Костинброд, след което ще бъдете  добавени като участник към конферентната връзка.

Община Костинброд кани всички граждани, които се интересуват как и за какво ще се изразходват общинските средства и по какъв начин могат да осъществяват ефективен граждански контрол върху дейността на общинските съветници и общинската администрация, да вземат участие или да се обадят на посочения по-горе телефон.

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2021 – МЕСТНА ДЕЙНОСТ и ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ

772 посещения общо 1 посещения за деня
С Ъ О Б Щ Е Н И Е – Публично обсъждане на ПРОЕКТ за БЮДЖЕТ 2021г.