Два от проектите ще се реализират в селата Драговищица и Голяновци! В село Драговищица ще бъде изградена нова модерна детска площадка, а в село Голяновци кът за отдих! Другите два проекта ще се изпълнят в град Костинброд, в СУ” Д-Р Петър Берон” ще се изгради: “Еко – кът за отдих и спорт”, а във Второ Основно училище – “Васил Левски” ще бъде реализиран проекта “Здрав дух, здраво тяло”.
С помощта на правителството в община Костинброд продължават да се реализират проекти! Очаква се в предстоящата седмица да бъде открит нов модерен СТЕМ център в СУ “Д-р Петър Берон”, град Костинброд и да бъде подписан договор за изграждане на нова детска градина в град Костинброд!
3386 посещения общо 1 посещения за деня
На територията на община Костинброд са одобрени 4 проекта от обявения конкурс на МОСВ и ПУДООС за “Чиста околна среда 2021″ на тема „Обичам природата и аз участвам“