На 1 март министъра на образованието и науката посети СУ “Д-р Петър Берон”, за да открие заедно с кмета на община Костинброд г-н Трайко Младенов, г-н Васил Цветков- Народен представител от Софийска област и г-жа Росица Иванова- началник на Регионално управление на образованието – София регион иновативен център за природни науки и иновации.

Проектът е по финансираща програма Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“. Общата стойност на проекта е 300 000 лв. Основната цел на проекта е изграждане на училищен STEM Център, който предоставя съвременна образователна среда в сферата на природните науки, технологиите и иновациите и повишава интереса на учениците към технологичния сектор, инженерството и предизвикателствата на новите професии, базирани на високи технологии и дигитална индустрия.
STEM центърът представлява модерен комплекс от зони и обединява Интерактивен кабинет по природни науки и математика, оборудван със станция за виртуална реалност, Зона за симулации и експерименти и специално пространство за отдих и социални контакти.
Всички зони разполагат с високотехнологично модерно оборудване, включващо: интерактивен дисплей, станции за виртуална и добавена реалност със стереоскопичната технология, както и със специфично учебно лабораторно оборудване, необходимо за провеждането на експерименти и опити.
STEM Центърът ще работи с нови мултидисциплинарни уроци, насочени към развитие на уменията на 21 век- креативност, техническа и дигитална грамотност, критично и иновативно мислене. Учебната програма е базирана на приложно образование, максимално близко до реалните потребности на индустрията и бизнеса в сферата на нанотехнологиите, 3D и телемедицината, фармацията и генното инженерство и екологично чистите технологии.
Успешната реализация на проекта ще доведе до въвеждане на учениците в нова учебна среда, насърчаваща културата за иновации, технологичното мислене и мотивацията за развитие на нови умения, насочени към професиите на бъдещето – Теле-хирург, Нано-инженер, Аерокосмически навигатор. Това е от ключово значение за община Костинброд и затвърждаването на региона като една от високотехнологичните индустриални зони в страната.
Министър Вълчев беше запознат и с друг важен проект за СУ”Д-р Петър Берон”. В двора на училището започва цялостна реконструкция. Ще бъдат изградени нови спортни игрища, ремонт на скатен покрив и нова ограда на най-голямото училище в община Костинброд.
Кметът на община Костинброд показа на място и проектът за нова детска градина, която ще бъде изградена в центъра на града.
След одобрен проект от МОН започва през 2021 г. реализирането на Проект “ИЗГРАЖДАНЕ, ПРИСТРОЯВАНЕ, НАДСТРОЯВАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА 2020 – 2022”.

Община Костинброд продължава да реализира успешно проекти в образователната сфера.

За по-малко от 10 години се реализираха енергийна ефективност в СУ “Д-р Петър Берон”, ДГ”Пролет”, ОУ”Отец Паисий”, с. Петърч. През 2019 се завърши проект “Подобряване качеството на образователната среда к инфраструктура в ПГВМСС “Св. Георги Победоносец” и се откри изцяло ремонтираната начална сграда на Второ ОУ “Васил Левски”, кв. Маслово.

2685 посещения общо 1 посещения за деня
Министър Красимир Вълчев откри STEM център за природни науки, изследвания и иновации в СУ „Д-р Петър Берон“, град Костинброд