Във връзка с получено писмо в Общинска Администрация Костинброд на основание чл.16, ал.5 от Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника Ви уведомяваме, че на 17.03.2021г. в град Костинброд – пред Пункт за ГТП в кв.Маслово от 09:30 часа до 12:00 часа ще има представители на Областна дирекция „Земеделие“ за провеждане на годишни технически прегледи.

На същата дата да се явят и собственици на нерегистрирани и новозакупени машини.

На неявилите се собственици ще бъдат издадени заповеди за спиране от движение на техниката, а при установяване ползването на техниката актове за административни нарушения съгласно изискванията на Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника.

475 посещения общо 1 посещения за деня
У В Е Д О М Л Е Н И Е