ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ XI МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ „ШОПСКИ НАНИЗ” – КОСТИНБРОД 11, 12 и 13 ЮНИ 2021 г.

XI МЕЖДУНАРОДЕН  ФОЛКЛОРЕН  ФЕСТИВАЛ „ШОПСКИ НАНИЗ“ – КОСТИНБРОД 2021 г.
11, 12 и 13 ЮНИ 2021 г.

Статут на фестивала

Организатори: Община Костинброд, НЧ „Иван Вазов -1947”, гр.Костинброд,

НЧ „Св. Св. Кирил и Методий-1890”, гр.Костинброд, НЧ „Заря -1914”, гр.Костинброд

Място на провеждане: НЧ „Иван Вазов-1947“, площад „Иван Вазов“, №1

Целта на фестивала: Да популяризира българския фолклор. Да опазва и съхранява фолклорните традиции и обичаи. Да спомага за развитието на любителското фолклорно творчество. Да насърчава изучаването на фолклор от шопската фолклорна област.

Участници: Любителски колективи и индивидуални изпълнители, представящи автентичен и обработен танцов, песенен и/или словесен и обреден фолклор. Всички състави, школи и формации от община Костинброд участват във фестивала извън конкурсната програма!

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ:

 • Фестивалът има състезателен характер. Изпълненията се оценяват от професионално жури в областта на фолклора.
 • За всеки състав или индивидуален изпълнител се подава отделна заявка. Всички заявки от една организация не могат да надвишават определеното по регламент време.
 • Изпълненията, които надвишават регламентираното време, ще се прекъсват с определен сигнал и с това изпълнителят ще бъде дисквалифициран. Некоректно подадени заявки няма да се включват във фестивала!

РАЗДЕЛИ:

І. ПЕСЕНЕН ФОЛКЛОР:

1.1. Автентичен фолклор – вокални групи и индивидуални изпълнения;

1.2. Обработен фолклор – вокални групи и индивидуални изпълнения.

ІІ. ТАНЦОВ ФОЛКЛОР:

2.1 Танцови състави и формации;

2.2. Клубове за народни танци и школи;

2.3. Фолклорни ансамбли.

ІII. СЛОВЕСЕН И ОБРЕДЕН ФОЛКЛОР

КАТЕГОРИИ:

до 10 години

до 18 години

над 18 години

Награди: Присъждат се Първа, Втора и Трета награда към всяка една категория;

 • Голямата награда на фестивала – Наградата на кмета на община Костинброд;
 • Специална награда – Наградата „Златен наниз” – за най-добро изпълнение от шопската фолклорна област;
 • Специална награда   – Награда на журито на фестивала;
 • Специална награда   –  Награда на Директора на фестивала;
 • Специална награда   -Награда „Най-добър чуждестранен състав“ .

Времетраене: Всяка организация има право на времетраене до 20 /двадесет/ минути, независимо от броя на изпълнителите и съставите, които я представляват. Всички изпълнения трябва да се съобразяват с времетраенето по раздели и да не надвишават определеното време за организацията.

Времетраене по раздели:

 1. Песенен фолклор – до 6 минути;
 2. Танцов състав – до 15 минути;
 3. Клубове и школи – до 10 минути;
 4. Ансамбли – до 15 минути;
 5. Словесен фолклор – до 5 минути.

Специални условия:

 1. Едно от изпълненията, с които участва всяка организация, трябва да бъде от шопската фолклорна област.
 2. Организационният комитет си запазва правото да записва изпълненията или части от тях за архива на фестивала, без да дължи заплащане на права за това.
 3. Музикалният съпровод трябва да е FLASH – памет, в случай, че няма оркестър. Всички вокали задължително са „на живо“ на сцената.
 4. 4. В музикалния носител трябва да има запис на съпровода или музикалната композиция само на изпълненията/изпълнението за фестивала – в тяхната последователност за участие във фестивала.
 5. Ще се следи стриктно дали се спазва точно регламента на изпълненията и тяхната продължителност. Всички заявки да бъдат попълнени коректно.
 6. Изпълненията, които надвишават регламентираното време, ще се прекъсват с определен сигнал и с това изпълнителят ще бъде дисквалифициран.
 7. Желания за промени в изпълненията, техния вид и заглавие се правят до последния ден на получаване на заявките – 31.05.2021 г.
 8. Всички разходи за пътни, квартирни и храна са за сметка на участниците.
 9. Участниците отговарят за своите костюми, реквизити и лични вещи.
 10. Участието на професионални певци, танцьори и актьори в груповите и индивидуални изпълнения ще бъде дисквалифицирано.
 11. Не се допускат изпълнения, представени в предишни издания на фестивала.
 12. Авторските права трябва да бъдат уредени от участниците във фестивала.
 13. Организаторите не носят отговорност за решенията на професионалното жури!
 14. За фестивала „Шопски наниз” не се изисква такса за участие.
 15. 15. Заявки се приемат до 31.05.2021 г. на адрес:

град Костинброд
пл.”Иван Вазов”, №1, НЧ „Иван Вазов – 1947”

За единадесети международен фолклорен фестивал „Шопски наниз” – Костинброд 2021

e-mail:  shopskinaniz@gmail.com

Лица за контакти: НЧ „Иван Вазов -1947” – Татяна Кръстанова  –  0721/ 66130 ,

Стойна Таскова – тел:  0888724172, Камелия Георгиева  – тел: 0889849632

17998 посещения общо 1 посещения за деня
XI МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ „ШОПСКИ НАНИЗ” – КОСТИНБРОД