Днес на работна среща в кабинета на кмета г-н Трайко Младенов бяха Д-р Ясен Цветков – Председател на НАДРБ и Комисар Георги Иванов – Директор на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – София (РДПБЗН – София). На срещата бяха обсъдени добрата работа на доброволците от Доброволно формирование „Феникс“ по време на наводненията в село Петърч и град Костинброд, бъдещи инициативи и членството в Националната асоциация. “Феникс” се включи активно и в овладяването на възникналата кризисна ситуация с наводненията в община Костинброд през месец януари 2021г.

На срещата присъстваха и г-н Александър Ненов – зам.кмет и ръководител на Доброволно формирование „Феникс“ и г-н Теодор Атанасов – доброволец.
ДФ ”Феникс”, според наредбата за доброволни формирования, е в състав от 15 човека. През 2019 година за по – малко от 6 месеца всички доброволци успешно преминаха обучения като получиха сертификати. Обученията бяха с лектори от РДПБЗН – София и Български Червен кръст.

ДФ „Феникс“ е създадено за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях. Доброволците през последната една година участваха в дезинфекцирането на обществени места в града, отговарят на сигнали за съдействие и помощ, и се включват във всяка извънредна ситуация, свързана със здравето и защитата на жителите на община Костинброд.

5023 посещения общо 1 посещения за деня
Доброволно формирование „Феникс“, град Костинброд се включва в Национална Асоциация на Доброволците в Република България – НАДРБ