Националният статистически институт започва допълнително набиране на преброители и контрольори за Преброяване 2021 от 25 май до 10 юни 2021 година. При предстоящото преброяване на населението ще бъдат необходими около 30 хиляди преброители и контрольори, като над 25 хиляди от тях вече са набрани. Преброителите ще посещават домакинствата в определения им преброителен участък от 18 септември до 3 октомври 2021 година. Ще имат право да правят това всеки ден от 8.00 ч. до 20.00 ч., включително събота и неделя.

Един преброителен участък при Преброяване 2021 ще съдържа приблизително 100 – 120 жилища и 250 – 300 лица. Всеки преброител ще може да преброи по един, два или повече участъка в зависимост от преброените онлайн лица. Заплащането е по вече определен ценоразпис. За преброено лице ще се заплаща 2.50 лв., за преброено жилище – 1.00 лв., а за преброена сграда – 0.70 лева. От преброените онлайн домакинства преброителят ще трябва да получи специален код, генериран от информационната система, като за това ще получи 0.80 лева. Един преброител би могъл да изработи средно около 400.00 лв. за един преброителен участък при 50% електронно преброени, но ако  преброи два или три участъка, неговото заплащане може да достигне над 1 000 лв.

Заявлението за кандидатстване за преброител или контрольор е по образец и се подава в общината, в която предпочитате да бъдете наети. Документите за кандидатстване ще могат да се изтеглят от сайта на Преброяване 2021 и в сайтовете на общините.

На всеки преброител Националният статистически институт ще издаде служебна карта, с която да се легитимира при извършване на своята работа. Всеки преброител ще подпише декларация за опазване на статистическата тайна на получената информация. Преброителите ще преминат и обучение, на което ще им бъдат разяснени общите правила за работа и по-специфични моменти от нея.

Преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г. ще се проведе в периода 7 септември – 3 октомври, като ще премине на два етапа:

  • Първи етап – от 7 септември 2021 г. до 17 септември 2021 г. НСИ ще предостави възможност за самостоятелно попълване на електронна преброителна карта по интернет.
  • Втори етап – от 18 септември 2021 г. до 3 октомври 2021 г. домакинствата ще бъдат посещавани от преброители.

11102 посещения общо 1 посещения за деня
Медийна кампания за набиране на преброители и контрольори през 2021 – Набират се допълнителни преброители и контрольори за Преброяване 2021