Предназначението на кредита е внедряване на енергоспестяващи мерки:

  • подмяна на дограма, топлоизолиране на външни стени и покриви, ремонт на покрив, подмяна на осветление, газифициране на обекта и изграждане на мълниезащита.

Размер на дълга по предложение от общинска администрация е до 729 635, 04лв.

Целта е със собствени средства да се реализират два важни за общината проекти:

-„Изпълнение на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сградата на II-ро ОУ „Васил Левски“.

– „Изпълнение на мерки за повишаване на Енергийната ефективност на сградата на I-во ОУ „Васил Левски“.

Кметът на община Костинброд, г-н Трайко Младенов, заедно със заместник- кметовете инж. Теодора Гогова, инж. Габриела Трайкова и г-н Александър Ненов, секретарят на ОбА-Костинброд- г-жа Валя Иванова, главният счетоводител на община Костинброд – г-жа Анита Кръстанова, служители в общинска администрация, директори, учители и граждани на община Костинброд присъстваха на общественото обсъждане.

Г-жа Габриела Трайкова – заместник-кмет на община Костинброд презентира двата проека като заяви, че с изпълнението на проектите се цели да се подобрят условията на работа и ение и да се въведът енергоефективни мерки за подобряване на характеристиките на сградите.

798 посещения общо 1 посещения за деня
На 27.05.2021г. от 10:00 часа в малкия салон на НЧ “Иван Вазов-1947” гр. Костинброд, на основание чл. 15 от Закона за общинския дълг, се проведе обществено обсъждане на предложение за поемане на дългосрочен дълг от Община Костинброд.